EHRM: Typisch Linkse leuzen ongevaarlijk

door PB op 16/08/2010

in Grondrechten, Rechtspraak

Elke groep heeft zo zijn populaire slogans of spreuken. “Political power grows out of the barrel of the gun”, “It is the barrel of the gun that will call into account.” Het zijn bekende uitspraken van een invloedrijk marxistisch politiek filosoof, Mao Zedong. Hij en anderen hebben deze slogan dan ook uitvoerig in praktijk gebracht. En tot op de dag van vandaag zijn er marxistische en maoïstische groeperingen die op deze manier de dictatuur van het proletariaat willen vestigen.

Bij een demonstratie in Turkije werden bovengenoemde teksten eveneens gebruikt. Dit werd niet geaccepteerd door de autoriteiten. Het leidde tot de veroordeling van vier Turken die bij de demonstratie aanwezig waren. Zij kwamen hiertegen in beroep bij het EHRM. Het Hof sprak zich 8 juni jl. uit in de zaak Gül (EHRC 2010/84).

Het Hof had eerder strafrechtelijke maatregelen tegen een oproep van HPG (de gewapende PKK) – “HPG to the front line in retaliation!” niet afgewezen. Hoewel het Hof aangeeft dat in het geval van Gül sprake was van een buitenproportionele straf (3,5 jaar), is het niettemin interessant dat het Hof eveneens belangrijk vindt op te merken dat

de slogans die de klagers tijdens de demonstratie riepen (“Political power grows out of the barrel of the gun”, “It is the barrel of the gun that will call into account”), weliswaar een gewelddadige toon hadden wanneer ze letterlijk worden genomen, maar dat het hier gaat om bekende, typisch linkse slogans die werden geroepen tijdens legale demonstraties en daarom niet als een oproep tot geweld of opstand kunnen worden beschouwd.

Wij herinneren ons allemaal hoe onze eigen Harry van Bommel meeliep bij protesten waarbij geroepen werd “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas,” en “Intifada, intifada, Palestina vrij.” De eerste uitspraak zal niet door de beugel kunnen. Zelfs totaal onschuldige voetbalsupporters mogen deze uitspraak niet gebruiken, laat staan  een legale demonstratie (LJN: BI4739). De laatste uitspraak is door Van Bommel genuanceerd tot “geweldloze opstand.” Maar nu zouden we kunnen zeggen dat deze ‘typisch islamitische/Palestijnse slogan’ “niet kan worden beschouwd als oproep tot geweld.” Het is ongevaarlijk.

Of ook andere bekende slogans daaronder zullen vallen, is onduidelijk. Zo herinneren sommigen de islamitische slogans van de activisten Free Gaza Flotilla, “Remember Khaybar Kaybar, O Jews. The army of Muhammad will return!”.  Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor bepaalde ‘typische rechtse’ slogans. Of die op een zelfde clementie kunnen rekenen van het Hof is te betwijfelen. Daar gaat misschien wel een reëel gevaar van uit.

In elk geval kan links weer veilig de straat op voor ‘legale’ demonstraties, de Internationale mag weer veilig gezongen worden….

“Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D’Internationale
Zal morgen heersen op aard.”

1 JU 16/08/2010 om 17:34

Er hoort nog een zinnetje bij: “we are the brave voice of the workers and peasants; we are the public’s bullet lodged in the barrel of a gun”. Met andere woorden: ‘bullet’ en ‘gun’ moeten niet letterlijk worden genomen, maar zijn gebruikt als figuur voor de klassenstrijd. De stelling dat wij constitutionalisten al te gemakkelijk gebruik van de term rechtsstaat “te vuur en te zwaard” zullen bestrijden, is tenslotte ook niet gewelddadig uit te leggen ondanks de verwijzing naar wapens. Evenmin lijkt me de beeldspraak dat de Hoge Raad een dolkstoot in de rug van de SGP-kiezer heeft gegeven, deze laatste aanleiding te geven tot ernstige zorgen omtrent zijn fysieke staat.

Zelfs de dissenters in Gül menen niet dat deze slogans als zodanig gewelddadig zijn, hoogstens dat de context van vermeende steun aan een gewapende organisatie hen wellicht in een gewelddadig daglicht kan zetten. Net als onze eigen Hoge Raad lijkt mij het EHRM dus gewoon het belang van context te onderstrepen.

Vorige post:

Volgende post: