1 jaar Obama

door GB op 21/01/2010

in Buitenland

Post image for 1 jaar Obama

Vandaag is het een jaar geleden dat Barack Obama voor de tweede keer de eed aflegde. De reden was dat hij de dag ervoor – na verkeerde voorlezing – het woordje ‘faithfully’ verkeerd plaatste. De tweede eed was niet nodig, maar het Witte Huis vond het beter om alle twijfel definief buiten de orde te plaatsen.

 

Eind vorig jaar verscheen een essay waarin werd uitgelegd dat als we het dan toch precies willen hebben, Obama ook de tweede keer van de tekst van de constitutie afwijkt. In de Amerikaanse Grondwet staat namelijk ‘I do solemny swear that I will [enz]’ en niet ‘I Barack Hussein Obama do solemny swear’ of ‘I [insert name] do solemny swear’. Bovendien was het invoegen van de naam ook ongebruikelijk vóór Franklin Roosevelt. Over het eerste futiele (en ook betekenisloze) foutje veel consternatie, over de tweede afwijking van de tekst hoor je niemand.

Dus?

Dus, aldus het essay, zegt de tekst van de constitutie niet alles. De betekenis die we er met zijn allen aan geven is eigenlijk belangrijker. En die betekenis wordt mede gevormd door ‘constitutionele verwachtingen’. Dat alles kan wijzigen, zodat de rol van de tekst van de Grondwet in het constitutionele recht moet worden gerelativeerd. In ieder geval ten opzichte van degenen die hard riepen dat de eerste eed van Obama niet geldig was. Het essay vervolgt verder dat dit misschien ook opgaat voor een vertegenwoording van het District of Columbia in het House of Representatives. Officieel kan dat niet. De Grondwet spreekt van een vertegenwoordiging uit de ‘staten’, en het district is (juist) geen staat. Dat lijkt wel een beetje op de discussie die hier speelde over het kiesrecht van Eilandsraden voor de Eerste Kamer.

Ik zit me af te vragen of de Nederlandse Grondwet al oud genoeg is om over teksten te beschikken die collectief anders worden gelezen dan wat er eigenlijk staat. De afgeleide ministeriele verantwoordelijkheid ten op zichte van artikel 42 lid 2 GW? De Koning in de wetgevingsprocedure? Het besluitquorum en (de restfunctie van) het verbod van last uit artikel 67? Het hoofdschap van de raad uit artikel 125? Artikel 55 lijkt me in ieder geval niet in aanmerking komen.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: