Grondwet.nl

door GB op 01/09/2010

in Haagse vierkante kilometer

Het staatsrecht is weer een nieuw digitaal speeltje rijker: NederlandseGrondwet.nl. In een ronkende aftrap-speech beloofde Hirsch Ballin: ´toelichting, achtergrond, geschiedenis en politieke context´ bij onze Grondwet. ´U vindt niet alleen de letterlijke tekst van de Grondwet, maar ook de ontwikkeling van alle artikelen van de Nederlandse Grondwet sinds 1798, een overzicht van relevante parlementaire debatten, vragen en antwoorden uit de praktijk van Postbus 51 en een optie om met behulp van een Europese database op zoek te gaan naar corresponderende artikelen en jurisprudentie in andere landen en nog veel meer.´ BZK leverde het geld, en de instituten achter Parlement.com de inhoud. Dat zie je ook meteen terug op de site: het zijn de kleuren van de nieuwe Rijksbrede Huisstijl en het is de software van Parlement.com (met van die ´i´-tjes en een meespringende rechterkolom). Nadere vergelijking leert dat in de teksten van enige omvang ook overlap valt te bespeuren, al heet het op parlement.com een issue en op deNederlandseGrondwet.nl een thema. Een kleine glimlach valt dan ook nauwelijks te onderdrukken als op Parlement.com enthousiast het nieuws brengt dat de nieuwe grondwet-site de ´spelregels van de Nederlandse samenleving helder in beeld´ brengt.

Centraal staat, zoals Hirsch Ballin beloofde, de tekst van de Grondwet en de wetsgeschiedenis. Dat is zonder meer het geval. Het overzicht gaat terug tot de oude Staatsregeling. De andere door de minister beloofde onderdelen komen wat minder uit de verf. Zelfs bij artikel 42 lid 2 staan niet meer dan een paar kamervragen. Terwijl daarover toch heel wat ´relevante parlementaire debatten´ te vermelden zijn. Het rubriekje Postbus 51 (`wat moet ik doen als mijn gratieverzoek is afgewezen´’) is echter wel goed gevuld. 

Dit blog is natuurlijk geinteresseerd in wat er over artikel 120 Grondwet valt te melden. Daar wordt – wat de wetsgeschiedenis betreft –  terugverwezen naar de verdragssluitende bevoegdheid uit eerdere grondwetten. Dat lijkt me niet juist. Het wekt tenminste de suggestie dat het grondwettelijk toetsingsverbod al voor 1848 bestond. Opvallend is trouwens dat bij artikel 120 het vaste kopje ‘in de visie van Prof. Kortmann’ ontbreekt, terwijl zijn proeve in artikel 3 lid 4 wel staat. ´Wettelijke voorschriften blijven buiten toepassing, indien die toepassing niet verenigbaar is met het bepaalde in de leden 1-3.´

De opzet is, kortom, mooi en veelbelovend, maar het is nog te vroeg om Akkermans/Koekkoek bij het oud papier te gooien.

1 PJK 01/09/2010 om 10:16

Zijn dat de katten van Hirsch Ballin?

2 M.J. Arts 05/09/2010 om 18:18

De verwijzing naar vroegere grondwetsartikelen is in meerdere gevallen niet compleet. Artikel 67, lid 3 luidt: “De leden stemmen zonder last”. Als je de geschiedenis van dit artikel op http://www.denederlandsegrondwet.nl bekijkt, zou je kunnen denken dat een dergelijke bepaling voor 1983 niet bestond. Niets is minder waar. Artikel 96 van de Grondwet uit 1972 luidt: “De leden stemmen zonder last van of ruggespraak met hen, die benoemen”.

De oorzaak van dit probleem is waarschijnlijk dat sommige bepalingen die sinds 1983 in één artikel staan voor 1983 over meerdere artikelen verdeeld waren of omgekeerd. Om het niet al te ingewikkeld te maken willen de makers van de site waarschijnlijk niet verwijzen naar meerdere artikelen.

3 GB 05/09/2010 om 19:20

Zou goed kunnen. Maar daar zijn volgens mij vele digitale mouwen aan te passen.

Overigens is juist het lastverbod (samen met de bepaling dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen) de oudste nog geldende bepaling. Zie artikel 62 GW 1814 (of artikel 31 Staatsregeling)

Vorige post:

Volgende post: