Verbeet: lam of leeuw?

door GB op 15/09/2010

in Haagse vierkante kilometer

De Pers detecteerde eerder deze week al ‘Britse toestanden’ in ons parlement, en nu blijkt Verbeet inderdaad te broeden op een soort ‘Oral Questions to the Prime-Minister’ aan het Binnenhof. De Telegraaf is zo open geweest om ook de originele stukken beschikbaar te maken. Kern van het idee van Verbeet: ministers moeten weer ontzag krijgen voor de Tweede Kamer. En daarvoor moeten ze dagelijks worden blootgesteld aan het risico dat ze door een tot de tanden toe voorbereide Kees Vendrik worden doorgezaagd over de jaarstukken van de Wereldbank.

Opvallend aan het stuk van Verbeet is de overdaad. Iedere vergaderdag alle ministers in vak K en dan maximaal 20 onbekende vragen uit de kamer. Dat veronderstelt nogal wat. Bijvoorbeeld dat de coalitiepartijen onderling geen vragen insteken. En ik denk ook dat een belangrijk onderdeel van de ‘roofdierenlucht’ van het Britse vragenuur vergeten is: joelen en honen. Bovendien wilde Verbeet ook alleen ‘nationale kwesties’ aan de orde hebben, dus geen provinciale of lokale dingetjes. Maar als Koppejan niet meer mag vragen naar het laten vollopen van de Hedwigepolder, dan droogt een belangrijke bron van aantrekkelijk politiek vuurwerk op.

Interessant in de beschrijving van de huidige procedure is dat een minister zich eigenlijk alleen mag afmelden als hij verplichtingen heeft die ‘naar het oordeel van de Voorzitter’ voor moeten gaan. Desondanks is één van de onderdelen van de toelichting bij de nieuwe plannen dat hiermee ‘wordt voorkomen dat bewindslieden zich zonder duidelijke opgaaf van redenen afmelden’.

Daar schuurt iets. Volgens mij is Verbeet dan onderdeel van het probleem dat ze wil oplossen, namelijk het tanende ontzag bij bewindslieden voor het parlement. Al eerder is op dit blog betoogd dat als de Grondwet spreekt over het uitnodigen van bewindslieden, daarmee bedoeld wordt de plicht om – binnen het redelijke – te komen.  Verbeet heeft dus nu al voldoende staatsrechtelijke grond om de bewindslieden bij de les te houden.

1 PJK 16/09/2010 om 15:28

In het kader van de flauwe juristen opmerkingen: de kans dat een bewindspersoon in de Kamer door Kees Vendrik het vuur aan schenen krijgt gelegd is natuurlijk niet zo groot…

2 gonny van oudenallen 22/09/2010 om 07:52

Wat veel mensen niet weten is dat er tot nu toe geldt;
1. is de vraag actueel
2. wordt het onderwerp die week niet behandeld in een kamercommissie
3. is de betreffende minister in het land
4. en dan wordt er een keuze gemaakt (wie bepaalt dat…) voor 4-5 vragen in een uur tijd….. terwijl er 150 kamerleden zijn; waarvan er gemiddeld 20 een vraag hebben.

Dus ja; het zou weleens actuele dingen, echt actueel kunnen maken;
-inderdaad ook provinciale kwesties op landelijke nivo en of lokale kwesties op landelijk nivo (politieinzet bij voetbalwedstrijden..)
moeten wel blijven ingezet kunnen worden
Echter ik zou er voor zijn om dan per week 3-5 ministers/staatsecretarissen dan aan te wijzen; anders kan de Minister van buitenlandse Zaken of de MP nimmer naar het buitenland…. En alleen in noodgeval een andere Minister/staatsecretaris oproepen.

gonny van oudenallen, student rechten, uva

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: