Echte grondwetswijzigingen verdienen een Donner

door GB op 13/11/2010

in Haagse vierkante kilometer

En jawel: de campagne tegen het wetsvoorstel Halsema is nu echt begonnen. Donner verzorgde de aftrap tijdens een toespraak ter gelegenheid van het rapport van de Staatscommissie. Het zat verstopt tussen de hoofdboodschap (‘Donner, Donner & Donner: voor al uw grondwetswijzigingen) en de van hem bekende ironie (‘het kabinet kijkt naar onderdelen die het “snel” kan realiseren’). Daartussen:

Het advies gaat anderzijds wel in op de heroverweging van het constitutionele toetsingsverbod zoals nu opgenomen in artikel 120 van de Grondwet. Daar werd niet om gevraagd. Inmiddels ligt daarover een initiatiefvoorstel in tweede lezing in de tweede kamer. Onduidelijk is of de kamer al geheel is ingesteld op rechterlijke toetsing van wetten. Deze week althans was er alom verontwaardiging toen de rechter de anti-kraakwet niet volgde. ‘Het moet niet gekker worden’ stelde Rouvoet en velen met hem. Maar dat wordt het wel.

Toegegeven: Donner beheerst het spel. Want juist de VVD zal van opvatting moeten wijzingen. Die club is natuurlijk niet gecharmeerd van de Anti-Kraakwet-uitspraak van het Hof. En tot Rouvoet zal hij zich ook niet toevallig richten. Met deze voorstander van constitutionele toetsing heeft Donner wellicht interessante discussies in de Trêveszaal gevoerd, die hier subtiel worden voortgezet. 

Uiteindelijk zijn het de bewoordingen van Donner die het verschil maken. Een volksvertegenwoordiging zal wel nooit toe zijn aan een rechter die ‘de wet niet volgt’. Wat ook kan: ‘alle wetten moeten worden gehandhaafd, behalve de belangrijkste: de Grondwet?’ Dat zou te gek voor woorden zijn. Maar het is wel het geval.

1 MN 13/11/2010 om 08:26

“Wat ook kan: ‘alle wetten moeten worden gehandhaafd, behalve de belangrijkste: de Grondwet?’ Dat zou te gek voor woorden zijn. Maar het is wel het geval.”

Nou ja… dat is natuurlijk wat overtrokken, GB. Ook (juist) voor de wetgever is de Grondwet verbindend. Dat komt mooi uit, want een groot deel van de bepalingen richt zich tot die wetgever. Als burger ontleen ik bijvoorbeeld weinig rechtstreekse bescherming aan de artikelen over toezicht op lokale overheden (132), maar ik ben wel blij dat dergelijke normen bestaan. Over lokale overheden gesproken: handelen van andere overheden dan de wetgever kan in rechte getoetst worden aan de Grondwet. Dat gebeurt al decennia. Meerenberg, De Bourbon Noudorff, Guldemond/Noordwijkerhout, APV Tilburg, Leidraad administratieve boeten, café De Kachel: allemaal rechterlijke uitspraken waarin getoetst werd aan de Grondwet.

2 GB 14/11/2010 om 11:31

Ik dacht, ik zaag ook even van dat dikke hout…

Vorige post:

Volgende post: