Search: rookverbod

Pak-ze-jurisprudentie en het rookverbod

door GB 05/06/2012
Thumbnail image for Pak-ze-jurisprudentie en het rookverbod

Procedures over het rookverbod kennen we vooral in de vorm waarbij rokers kwaad zijn. Maar nadat het kabinet Rutte de hardwerkende Nederlander zijn sjekkie in de buurtkroeg weer gunde, meldden de niet-rokers zich aan het juridische loket. Vorige week werd de uitspraak gepubliceerd. Het kabinet was niet buiten de door de Tabakswet geboden bevoegdheden getreden, […]

0 reacties Lees verder →

Rookverbod duidt volatiele politieke cultuur

door SvdL 05/01/2011
Thumbnail image for Rookverbod duidt volatiele politieke cultuur

Massaal drukten rokers hun peuk uit op het algehele rookverbod in de horeca – ze hadden er schijt aan. Het mislukte verbod duidt een uiterst volatiele politieke cultuur. Het mislukken van het rookverbod hadden we in 2005 al aan kunnen zien komen. Negen procent van alle horecaondernemers deden toen vrijwillig mee aan een anti-rook convenant […]

3 reacties Lees verder →

Rookverbod voorlopig hersteld

door GB 25/02/2010
Thumbnail image for Rookverbod voorlopig hersteld

Het rookverbod voor kleine cafés is weer van kracht; of je personeel hebt telt voorlopig niet meer mee. Dat is de conclusie van de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake het rookverbod. De legaliteitsbeginsel-bezwaren die de gerechtshoven in Leeuwarden en Den Bosch zagen, zijn door de Hoge Raad niet over genomen. Wat doet de […]

4 reacties Lees verder →

Rookverbod kleine café’s sneuvelt ook bij hof

door PWdH 12/05/2009
Thumbnail image for Rookverbod kleine café’s sneuvelt ook bij hof

Vandaag heeft ook het hof ‘s-Hertogenbosch het Bredase café Victoria vrijgesproken van overtreding van het rookverbod, omdat daarvoor een deugdelijke wettelijke grondslag zou ontbreken. Eerder al bleek de rechtbank Breda bereid een bijl te zetten in rookverbod in de horeca, waarover GB op dit weblog verslag deed. Het hof begint zijn overwegingen met het standpunt […]

0 reacties Lees verder →

Symbolische normstelling in lokale wetgeving

door AT 08/10/2018

Wetgeving ordent de samenleving. Zij bestaat uit normen die met sancties worden gehandhaafd. Vanuit een juridisch perspectief draait het om de formulering van de norm en de reikwijdte van de (handhavings)bevoegdheid. Voor een politicus zijn dat echter randzaken en draait het vooral om de norm zelf. Deze norm geeft immers uitdrukking aan het wenselijke maatschappijbeeld. […]

0 reacties Lees verder →

Samenstelling Staatscommissie-Remkes bekend

door GB 30/01/2017
Thumbnail image for Samenstelling Staatscommissie-Remkes bekend

Enigszins ironisch is het wel. Terwijl minister Plasterk zich inleest in de vraagstukken van Wonen en Rijksdienst, draagt hij de fakkel van de staatkundige vernieuwing over aan de man die de zijne van de weg reed. Van alle prangende kwesties in het openbaar bestuur koos Plasterk destijds voor zijn ambtstermijn een echt taaie. Hij besloot […]

1 reactie Lees verder →

De IJzeren Wet geslecht?

door CM 27/02/2014
Thumbnail image for De IJzeren Wet geslecht?

Beide Kamers van de Staten-Generaal hebben vorige week stilgestaan bij het overlijden van de markante politica Els Borst (1932-2014). In de Eerste Kamer las de voorzitter een mooie herdenkingsrede voor waarin onder meer de volgende passage voorkwam: “Maar Els Borst bereikte zo veel meer. Zo verdedigde zij in haar strijd tegen de schrikbarende mortaliteit als […]

0 reacties Lees verder →

Drink als een prins!

door JAdB 19/02/2014

Wetgeving kan ineffectief zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het rookverbod: dat wordt beperkt nageleefd. Er is kennelijk te weinig draagvlak voor onder horecaondernemers en gasten; en de uitvoeringslasten voor de overheid zijn te hoog waardoor toezicht nauwelijks plaatsvindt. De vraag is of zoiets ook voor de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholverkoop zal gaan gelden. De […]

0 reacties Lees verder →

Update ministerraad 5 juli 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 06/07/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 5 juli 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De een na laatste ministerraad voor het zomerreces ademde een zware strafrechtelijke sfeer uit. Een aanzienlijk aantal van de agendapunten betrof namelijk een strafrechtelijk thema. Een wetsvoorstel uit de koker van staatssecretaris Teeven beoogt de zogenaamde detentiefasering te schrappen. Concreet betekent dit dat een vrijheidsstraf in beginsel gewoon geheel wordt uitgevoerd. Geen penitentiair programma of […]

1 reactie Lees verder →

Update ministerraad 25 januari 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 26/01/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 25 januari 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Voor een klein land als Nederland zijn internationale contacten extreem belangrijk. De ministerraad van afgelopen vrijdag vergaderde dan ook in een wat kleiner gezelschap dan normaal. Premier Rutte was op het World Economic Forum te Davos, Zwitserland, en de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Timmermans en Ploumen, vergezelden de koningin […]

0 reacties Lees verder →