Over dit weblog

De groepsblog Publiekrecht en Politiek stelt zich tot doel met een juridische blik commentaar te geven op de politieke actualiteit. Gedegen en geïnformeerd commentaar, dat ook begrijpelijk is voor de juridische leek. Daartoe koppelt het blog stevige juridische standpunten aan de nodige luchtigheid. De blog bevat dan ook niet alleen serieuze posts, maar ook meer lichtvoetige stukjes.

Publiekrecht en Politiek is onafhankelijk en niet gelieerd aan enige instelling of organisatie. De meeste auteurs zijn juristen die zich bezighouden met het publiekrecht, werkzaam in de wetenschap of in de advocatuur. De blog wordt door de verschillende universitaire docenten en hoogleraren gebruikt bij het onderwijs. De op dit blog gehuldigde opvattingen zijn altijd persoonlijke opvattingen van de auteurs en kunnen niet worden toegeschreven aan hun werkgever.

Wie een bijdrage wil leveren aan de blog, is van harte uitgenodigd om zijn of haar bijdrage naar de redactie te mailen. Wanneer de bijdrage past in het onderwerp van de blog, consistent en begrijpelijk is geschreven en de vorm/stijl heeft van een blog-post, gaan we graag tot plaatsing over.

Wie graag wil dat een bepaald onderwerp of vraagstelling op dit blog behandeld wordt, kan zich eveneens tot de redactie wenden.

Contact
De blog is te bereiken via: redactie@publiekrechtenpolitiek.nl.

Redactie
Jacob de Boer, docent staats- en bestuursrecht UvT
Geerten Boogaard, docent staatsrecht UL
Taco Groenewegen, docent bestuursrecht UvA
Wouter den Hollander, advocaat te Amsterdam
Jerfi Uzman, docent staatsrecht UL

Tourblogs: Tijdens de Tour de France van 2011 blogde Wytze van der Woude (Docent Publiekrecht UM) over het publiekrecht en de politiek in de Tour.

Auteurs
JAdB: Jacob de Boer, docent staats- en bestuursrecht UvT
GB: Geerten Boogaard, docent staatsrecht UL
EB: Edward Brüheim, senior juridisch adviseur Kiesraad (bijdragen op persoonlijke titel)
TdB: Tim de Booys, advocaat te Amsterdam
PB: Peter Boswijk, Docent (Internationaal) Publiekrecht Hogeschool Inholland
LD: Laurens Dragstra, stafmedewerker Eerste Kamer (bijdragen op persoonlijke titel)
MD: Michiel Duchateau, docent (Europees) staatsrecht RUG
WTE: Tom Eijsbouts, hoogleraar Europees constitutioneel recht UvA/UL en columnist voor het Financieel Dagblad (de voor het Financieel Dagblad geschreven columns worden ook hier gepubliceerd)
DJE: Douwe Jan Elzinga, em. hoogleraar staatsrecht RUG
RdG: Ruben de Graaff, docent privaatrecht UL
FTG: Taco Groenewegen, docent bestuursrecht UvA
PWdH: Wouter den Hollander, advocaat te Amsterdam
PK: Pieter Krop, advocaat te Amsterdam
CM: Clara Mens, publiciste
AJM: Alke Metselaar, docent bestuursrecht UL
AM: Anne Meuwese, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, UvT
BM: Bastian Michel, promovendus staatsrecht UvA
MN: Mentko Nap, docent staatsrecht RUG
JAP: Jit Peters, hoogleraar staats- en bestuursrecht UvA
JWvR: Jan Willem van Rossem, docent staatsrecht UU
STRK: Staatsrechtkring
AT: Albertjan Tollenaar, docent bestuursrecht RUG
JU: Jerfi Uzman, docent staatsrecht UL
WvdB: Werner Vandenbruwaene, docent publiekrecht Universiteit Antwerpen
WV: Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht UL
RvdW: Rob van de Westelaken, medewerker van de juridische dienst van het Europees Parlement. (Alle hier gehuldigde opvattingen zijn persoonlijke opvattingen van de auteur)

 

Gastauteurs
Bert van der Linde, beleidsambtenaar Handhaving Ministerie van Veiligheid & Justitie
Sebastiaan van der Lubben, journalist (www.vanderlubben.wordpress.com)
Adrienne de Moor, hoogleraar staats- en bestuursrecht UvA
Jon Schilder, hoogleraar staatsrecht VU