Afstemming in de Afdeling?

door GB op 16/02/2012

in Rechtspraak

Post image for Afstemming in de Afdeling?

Opvallend felle taal, gisteren in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ging over de ontvankelijkheid van natuurclubs. Vorig jaar wees mr. Loeb de Moordrechtse Milieuvereniging de deur. Zij procedeerden tegen een ontheffing van het verbod om de de gewone dwergvleermuis en de kleine modderkruiper dwars te zitten. De rechtbank zag wel wat in de bezwaren, maar de staatssecretaris ging in hoger beroep bij de Afdeling. Aldaar werd gevraagd om een voorlopige voorziening, zodat de zaak bij een rechter kwam te liggen. In dit geval Loeb. Hij oordeelde dat de dwergvleermuis en de kleine modderkruiper niet voorkwamen in de statuten van de Moordrechtse Milieuvereniging. Daarop wees hij niet alleen het verzoek om een voorlopige voorziening af, maar hij pakte meteen door in de hoofdzaak. Het hoger beroep was gegrond, de beslissing van de rechtbank werd vernietigd en het daar ingestelde beroep ongegrond verklaard. De eis van de precieze vermelding van de diersoorten was echter een aanscherping van de toegangseisen, en daarom was het ook opvallend dat Loeb in zijn eentje zo effectief met de Moordrechtse Milieuvereniging afrekende. Was de Afdeling wel een beetje klaar met die milieuclubs?

Kennelijk niet. Gisteren deden Polak, Vlasblom en Verheij een gezamenlijke tussenuitspraak in een andere zaak waarin staatssecretaris natuurlijk aanvoerde dat het litigieuze bloemetje niet in de Statuten voor kwam. Dan volgt een exposé over de wetsgeschiedenis waaruit blijkt dat de eis van Loeb niet gesteld had mogen worden. Gevolgd door dit:

De Afdeling volgt derhalve niet de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 31 maart 2011, in zaak nrs. 201102308/1/H3 en 201102308/2/H3, waarnaar de staatssecretaris heeft verwezen.

Ik kan mij vergissen, maar dit is scherper geformuleerd dan het vaker voorkomende ‘deze jurisprudentie komt voor heroverweging in aanmerking’ of zoiets. Hier wordt gewoon iets publiekelijk recht gezet.

1 a.zecha 18/02/2012 om 01:20

Het is inderdaad de facto juist om vast te stellen dat de formulering van de “bestuurlijke wetten” en de interpretatie ervan door bestuursrechters in eerste en/of laatste aanleg de facto vele wettelijke mogelijkheden bieden aan (lagere en) hogere bestuurders van de Staat der Nederlanden om ten nadele van burgers te handelen.
M.i. roept het opgemelde ten minste de schijn op dat de bestuurlijke wetten (en de aangestelde bestuursrechters) er zijn om de asymmetrische machtsverhoudingen tussen des burgers zaken en die van de bestuurders overeind te houden.
a..zecha

2 Super De Boer 18/02/2012 om 23:23

De gewone dwergvleermuis en de kleine modderkruiper hebben ook mij nog nooit gefeliciteerd met een verjaardag of ander heugelijk feit. Wat dat betreft dus niets dan lof voor Loeb. Gelet op de huidige economische hik is het daarnaast extra begrijpelijk dat mensen bouwplannen e.d. (waar ging de zaak eigenlijk om?) niet graag zien sneuvelen. 2-0 voor Loeb. In de return scoren Polak, Vlasblom en Verheij elk 1 x. Loeb verliest met 2-3 on aggregate. En daar kan ik gezien het spelbeeld, zoals geschetst in bovenstaande samenvatting, wel mee leven. Hoop als liefhebber van aanvallende speelstijlen wel dat Loeb in het andere bekertoernooi de volgende ronde haalt. En hopelijk is ie op tijd fit voor poldervogels-uit in de competitie.

Vorige post:

Volgende post: