Alle klokken? (II)

door GB op 02/03/2009

in Varia

Nog even over de Tilburgse klokkenluider. In 1983 moest de Kroon al eens oordelen over het toepassen van de Hinderwet op een carillon. (Kb 13 mei 1983, AB 1983/387) Daarin geen krampachtigheid over godsdienstvrijheid maar in de kern een simpele overweging:

dat er in dit verband van de zijde van de gem. Hengelo op wordt gewezen, dat het
carillon niet uitsluitend moet worden beschouwd als een bron van eventuele
hinder, doch als een muziekinstrument, waarvan de culturele betekenis niet moet
worden onderschat;dat met deze zienswijze van B en W van Hengelo weliswaar kan
worden ingestemd, doch dat dit niet betekent, dat het in werking zijn van het
carillon niet tevens geluidhinder kan veroorzaken;

Waarna de speelduur van het carillon beperkt wordt. Het kan dus wel, een nuchtere afweging tussen cultureel klokgelui en overlast. Of moet de rechter gaan beoordelen wanneer het carillon cultureel speelt en wanneer het oproept tot deelname aan de liturgie?

Vorige post:

Volgende post: