Alle klokken luiden III

door GB op 31/03/2009

in Haagse vierkante kilometer, Varia

Post image for Alle klokken luiden III

Een tijdje geleden signaleerden we al dat de Tilburgse pastoor met een beroep op de godsdienstvrijheid ’s ochtends vroeg zijn klok wilde laten luiden. Juridische stappen sneuvelden toen omdat de APV gebrekkig was. Tilburg zou de APV wijzigen, het hele circus zou opnieuw op gang komen en hier zouden we likkebaardend de discussie afwachten hoe je klokgelui onder de vrijheid van godsdienst brengt en of nu elke moskee vijf keer per dag zijn oproep tot gebed over de stad mag laten schallen.

 

Maar er is vertraging opgetreden. De Gemeenteraad van Tilburg heeft zijn eigen norm in de APV kapot geamendeerd. Het College had voorgesteld: geen herrie voor acht uur ’s ochtends die meer dan 10 dB boven de algemeen geldende norm uitkomt. Koehandel in de raad leidde tot het amendement dat de pastoor vanaf half 8 zijn klok mag aanzetten. Het het daarvoor bedoelde amendement amendeerde echter ook de aanduiding ‘meer dan 10 dB’ uit het voorstel.

 

En nu durft Tilburg niet te handhaven, omdat ze vinden dat de norm ‘te vaag’ is. De pastoor kan dus nog lekker doorgaan. Dat doet hij ook. Luister hier.

 

Toch begint het nu wel een tragische vertoning te worden. De klok (die 1 minuut luidt) gaat een kwartier te vroeg aan, en de norm die hij overschrijdt moet per 10 dB worden vastgelegd om handhaafbaar te zijn. Waar gaat dit nog over? Misschien moet het principe van ‘de minimis non curat praetor‘ maar van stal gehaald worden. Hoe zit dat eigenlijk in het belanghebbende begrip? Biedt dat een aangrijpingspunt daarvoor?
1 JAdB 31/03/2009 om 12:54

Ik zie niet in waarom handhaving niet mogelijk zou zijn. Goed, de norm is vaag, maar dat betekent niet dat deze niet overtreden kan worden.

2 GB 31/03/2009 om 13:03

Dit is nu de norm: “wanneer omwonenden hiervan aantoonbaar geluidsoverlast ondervinden”

3 JAdB 01/04/2009 om 09:10

Dat is niet veel vager dan het Amsterdamse geluidhindervoorschrift:

“Het is verboden toestellen, geluidsapparaten of machines in werking te hebben of
daarmee, of anderszins handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een
omwonende of voor de omgeving hinder wordt veroorzaakt of toe te laten dat deze
handelingen worden verricht.”

4 GB 01/04/2009 om 09:18

Ben het wel met je eens. Bovendien is 10 dB boven deze norm even vaag als de norm zelf.

5 Gert-Jan 31/03/2012 om 18:31

De bijnaam heb je al : vader Jacob

6 Frans 31/03/2012 om 18:54

Wij wonen op 50meter afstand van de kerk en hebben nergens last van!
Een gouden tip : Er zit een leuke dranken zaak in het dorp en ik zou daar eens naar toe gaan. Voor wij gaan slapen drinken wij de man een fles wijn en hebben nergens last van.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: