Als Koole consequent is, stapt hij op als Senator

door SvdL op 09/04/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Als Koole consequent is, stapt hij op als Senator

Ruud Koole, met dertien collega-Eerste Kamerleden, weigert de eed of belofte aan de nieuwe Koning af te leggen. Waarom? Beeldvorming. De NOS tekende op:

‘Het beeld moet niet ontstaan dat de Kamerleden trouw zweren aan de koning. Formeel is dat niet zo. Maar die indruk dreigt toch te ontstaan en dat wil ik niet.’

Nogmaals (vandaar de toegevoegde cursief): beeldvorming dus. Formeel wordt er niets van Senatoren verwacht, ook niet als ze aan de poppenkast van de eed of belofte meedoen. En waarschijnlijk al helemaal niet door Alexander de Eerste.

Beeldvorming dus. Laten we eens naar de beeldvorming over die Eerste Kamer kijken; de Kamer waar Koole zitting in heeft. Om te beginnen is die Kamer natuurlijk hartstikke ondemocratisch. Gekozen door de Provinciale Staten staan senatoren op grote afstand van het volk. Deeltijdpolitici met duurbetaalde banen in de publieke en private sector zijn het. Ze hebben allemaal dubbele petten. Natuurlijk, moet direct genuanceerd worden, heeft die worteling in de samenleving voordelen. Je moet de wereld niet buiten willen sluiten. Als de kiezer er geen invloed op heeft, dan moet buiten maar doorklinken in de ervaring en banen die de senatoren meenemen.

Maar dat is de nuance, Koole gaat het om de beeldvorming en dan zijn die dubbele petten natuurlijk funest; want welk belang dienen deze wijze mannen en vrouwen nu precies? En is die deeltijd-Kamer van reflectie wel opgewassen tegen de politieke en acute druk van de regering, die in de senaat per dossier in de wandelgangen naar wisselende meerderheden op zoek moet?

De eed of belofte heeft natuurlijk alleen maar traditionele waarde. Net als de opening van het academisch jaar of de Dies Natalis waarbij na een wetenschappelijke kerkdienste de hoogleraren in priestergewaden staand een Latijns dronkemanslied aanheffen om, geamuseerd, in carnavaleske processie de kerk weer te verlaten. Cynisch? Nee! De Dies of de eed en belofte hebben allemaal niets met proto-religiositeit of verantwoording te maken; het is de bevestiging van een traditie die je du moment de mogelijkheid geeft eens aan wat anders dan alleen jouw eigen belang te denken en dat besef ook te ondergaan. En als je daar niet aan mee wilt doen, blijf dan gewoon weg uit het instituut dat haar identiteit blijkbaar aan die traditie ontleent of ze door die traditie wil bekrachtigen.

Dus is het verstandig als Koole afstand doet van zijn zetel in de Eerste Kamer. En de inhuldiging van de nieuwe Koning is daarvoor een prachtig moment. Als je de eed of belofte niet wilt afleggen, wat overigens wel verplicht is, stap dan ook uit een Kamer die niets met democratie van doen heeft. Of een Universiteit die dronkemansliedjes lalt om haar geboortedag te vieren. Niet omdat je dat vindt, maar omdat het beeld kan ontstaan dat je ondemocratisch zou kunnen zijn, of en oer-conservatieve zuiplap.

Sebastiaan van der Lubben

Foto: Monojussi

1 Johan 10/04/2013 om 16:31

Hoeveel wetgevers in dit land houden zich nog aan de wet? Als er een verplichting bestaat om de eed af te leggen en iemand weigert dat, dan betekent dit dat hij of zij niet meer de functie kan vervullen die die eedsaflegging vordert. Meneer Koole dient derhalve de Kamer te verlaten en heeft wegens het door eigen schuld verliezen van zijn functie geen enkel recht op enige uitkering. Het is te gek voor woorden dat een volksvertegenwoordiger (hoe ondemocratisch ook “gekozen”), die behoort tot de wetgevende macht, zich weigert aan de wet te houden. Net een minister van financiën die de belasdtingdienst “tilt”.

2 Super De Boer 11/04/2013 om 16:37

8) Als je het stuk “We voeren de verkeerde discussie!” van CM van 9-4-2013 en artikel 2 van de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal bij deze inzending betrekt, wordt het wel heel gemakkelijk om degenen die bij de aanvaarding van hun ambt wel de eed ex genoemd artikel hebben afgelegd, maar nu niet de eed ex artikel 2 van de Inhuldigingswet willen afleggen (waarbij ik wegblijven net iets sterker vind dan wel komen, maar niet zweren of beloven), tot de grond toe af te branden.

De hamvraag ligt natuurlijk besloten in de bijdrage van LD onder de inzending van CM. Welke rechtmatig en democratisch verkozene gaat hier in de toekomst een punt van maken, en hoe wordt daar dan op gereageerd? Heeft Koole toch nog een punt. Beeldvorming is geen ondergeschikt aspect in deze kwestie. Hetzelfde geldt voor peer pressure, stemming en stemmingmakerij.

3 Martin Holterman 12/04/2013 om 00:23

@Super de Boer: Over die staatssteun-zaak gesproken, deze kwam ik vandaag toevallig tegen: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247911/247911_1417573_35_2.pdf.

4 Super De Boer 12/04/2013 om 00:43

😀 Thanks.

8) Laat onverlet dat men zou kunnen beweren dat dit de juiste discussie wordt, in het verkeerde topic.

🙂 Had me net bedacht dat de titel van de op dit moment meest recente inzending van CM een oneindige stroom van voetbalberichten op gang zou kunnen brengen, zonder dat de redactie daar met goed fatsoen op grond van off-topic argumenten tegen zou kunnen optreden. Redactie is sowieso opvallend stil, mogelijk zijn ze ondergedoken.

Volstrekt onterecht overigens dat Willem II in deze context genoemd wordt.

:mrgreen: Zulks op grond van het “En wie niet springt die is voor NAC”-argument.

8) En van Willem II en de redactie is het een kleine stap naar……paleizen en luchtkastelen. Ik ga de grenzen van het mogelijke eens verkennen in de draad over “Het Paleis aan de Vijver”.

5 a.zecha 19/04/2013 om 17:38

Als Koole van een mug een pluche olifant maakt, blijft hij zitten.
a.zecha

Vorige post:

Volgende post: