Anti-ACTAvisme

door SvdL op 02/02/2012

in Varia

Post image for Anti-ACTAvisme

ACTA – het geheimzinnige akkoord over de bescherming van auteursrechten op internet dat in december voor ratificatie aan het Europese Parlement is voorgelegd, mobiliseert steeds meer eminent verzet. Naast Poolse parlementariërs hebben in december vorig jaar dertien laureaten van de Sacharov Prijs zich al tegen het verdrag uitgesproken.

Hun grootste bezwaar:

Forcing companies into private-sector censorship of the Internet with no judicial oversight in order to protect mostly outdated economic models would be a disproportionate violation of freedom of expression, information and communication. Going down such a path is against the very principles on which the European Union was founded.

Saillant detail: de prijs die de dertien tegenstanders van ACTA ontvingen, wordt uitgereikt door het Europese Parlement – de laatste hobbel op weg naar de in werking treden van ACTA.

Volgens Eva Galperin (Electronic Frontier Foundation – EFF) proberen de Amerikanen (lees: de Hollywood-lobby) met het verdrag nationale auteursrechten door de ‘strot van andere landen te douwen’. President Bush en Obama hebben de teksten van het vedrag buiten het Congres gehouden – ACTA is een kwestie van ‘Nationale Veiligheid’. En vijfenzeventig (prominente) hoogleraren Recht ondertekenden al een petitie waarin ze hun zorg uitspraken over de geheimzinnigheid rond het verdrag.

Eerder deze week kreeg het verdrag de nodige interne kritiek. Maandag gaf de EU-rapporteur voor ACTA, de Franse parlementariër Kadir Arif, zijn taak terug. Hij noemde de besluitvorming rond het verdrag een ‘charade’ en een ernstige inbreuk op democratische principes. Hij verklaarde:

I want to denounce (…) the process that led to the signing of this agreement: no association of civil society, lack of transparency from the beginning of negotiations, successive postponements of the signing of the text without any explanation being given, setting aside the claims of the European Parliament [despite those views being] expressed in several resolutions of our Assembly.

Nederland heeft trouwens een stevige vinger in ACTA – het verdrag valt onder de verantwoordelijkheid van Eurocommissaris Neelie Kroes. In een twitterspreekuur afgelopen maandag stelde ze dat ACTA wat haar betreft de copyright-wetgeving van Europa alleen maar kan verbeteren. Wordt vervolgd.

Sebastiaan van der Lubben

1 a.zecha 05/02/2012 om 15:32

De besluitvorming over de geheim gehouden ACTA-wet, dat bovenal een bevoordeling van US-belangen nastreeft, is één aspect aan deze zaak.
Een tweede aspect hieraan is de anti-democratische opgelegde geheimhouding ten einde een openbare debat en besluitvorming t.a.v. een dwingende vrije-markt-beperkende wetgeving ten voordele van grote/internationale “vrije-markt” deelnemers door strotten van klein- en middenbedrijven en van burgerconsumenten te duwen.
Een derde Nederlands aspect is het dictatoriale-bestuur-bevorderende streven van alle politieke partijafgevaardigden die het democratisch fundament van de scheiding der machten feitelijk willen uitschakelen als obstakel naar dictatoriale bestuursmachtsverkrijging. Hieraan neemt telkenmale een wisselende en eenvoudige meerderheid van politieke partijafgevaardigden in parlement en regering aan deel.
a.zecha

Vorige post:

Volgende post: