Antwoord Obama

door GB op 01/06/2010

in Buitenland

Post image for Antwoord Obama

Wat precies een ‘constitutionele dialoog’ is, dat valt lastig te omlijnen. Maar hij ziet er in ieder geval zo uit: een persconferentie van een senator, op de trappen van het Supreme Court. Streng kijkende collega-senatoren erachter; Dems launch Citizens United bill.

Het is het vervolg op de woede van Obama in zijn State of the Union-speech. Toen waste hij het Supreme Court de oren, niet vanwege de door het Hof gebruikte redenering, maar vanwege het door het Hof bereikte resultaat: vrij baan voor bedrijfssponsoring in campagnetijd.

Uit de State of the Union en uit de aanduiding ‘Citizen-United-bill’ blijkt duidelijk het de bedoeling is om de gevolgen van de Hof-uitspraak terug te draaien. Dat is echter minder makkelijk dan het lijkt. Het Hof had namelijk een wet in strijd met de Grondwet verklaard, en dan helpt het niet onmiddelijk om een nieuwe wet te maken. Die wordt dan waarschijnlijk met dezelfde vaart ook weer in strijd met de Grondwet verklaard. Het wijzigen van de Grondwet zelf is echter dusdanig omvangrijk en controversieel dat het ook niet opschiet.

Dus is iets bedacht dat verkocht wordt als het ‘terugdraaien van de uitspraak’  maar wat feitelijk alleen maar probeert om langs andere wegen dan die door het Hof werden afgesloten alsnog hetzelfde resultaat te bereiken.

In casu gaat het om de DISCLOSE Act (Democracy Is Strengthened by Casting Light On Spending in Elections), een mix van maatregelen waarmee meer openheid wordt bereikt, bedrijven die overheidssteun ontvangen geen campagne mogen voeren en waarmee politieke partijen meer mogelijkheden krijgen om te reageren op spotjes.

In de Senaat en het Huis van Afgevaardigden gaat de discussie natuurlijk over de vraag of deze nieuwe wet niet ook in strijd is met de Grondwet, zoals recentelijk door het Supreme Court uitgelegd. En men is natuurlijk bang voor lobbygroepen.

Vorige post:

Volgende post: