‘Arrive at a US system by stealth’

door GB op 11/10/2009

in Haagse vierkante kilometer

De start van een nieuw Supreme Court of the United Kingdom leverde ook de start op van een nieuw Supreme Court of the United Kingdom blog. Vooralsnog ziet die er net iets minder gelikt uit dan zijn Amerikaanse tegenhanger, maar de inhoud is zeer interessant.

Zo filosofeerde Conor Gearty er onlangs over de vraag of nieuwe rechters zich in een nieuw pand ook een nieuwe constitutionele rol aanmeten.

Organisations draw strength from where they are as much as from what they are empowered to do. In the United States, the era of judicial activism (of first a reactionary and then a progressive nature) coincided with the decision to build and then the move in 1935 into what the Oxford Companion to the US Court describes as ‘a grandiose temple of white marble, with a central portico and matching wings’. Such a workplace seemed positively to demand case-law commensurate to its greatness. Perhaps the grandiloquently mock Gothic Middlesex Guildhall will have the same effect?

Strikt genomen heeft de het Supreme Court of the United Kingdom namelijk de ruimte om het constitutioneel toetsingsrecht langzaam te gaan invoeren. De Sovereignty of Parliament is uiteindelijk een construct van Common Law en kan dus ook als zodanig worden aangepast. In het verleden is daar door sommige Law Lords al theoretische munitie voor aangedragen. Niet iedereen achtte het ondenkbaar dat op enig moment zulke fundamente constitutionele waarden in het geding zouden komen, dat de rechter zich de bescherming ervan zou aantrekken, ook tegen de wetgever.

Zo is er een nieuw element in de studie van de rol van de rechter ontstaan: het verband tussen de behuizing, het zelfvertrouwen en de constitutionele bevoegdheden die een rechter zich aantrekt. Leggen we dit element naast de geschiedenis van de huisvesting van de Hoge Raad dan valt op dat ze heel negatief doen over de periode tot 1988 (‘bedompt’, ‘hondenhok’) maar dat ze sindsdien gehuisvest zijn in een ‘prachtige stadspaleisje’. Maar is dat niet ook ongeveer het moment waarop de Hoge Raad tot ergernis van Kortmann over zijn ‘rechtsvormende taak’ is begonnen? Wie weet komt de Hoge Raad bij de volgende verbouwing (ideetje daarvoor staat op het plaatje) terug op het Harmonisatiewetarrest. Mocht het wetsvoorstel Halsema falen, dan starten we hier de inzameling.

Vorige post:

Volgende post: