Artikel 100 Gw

door GB op 15/12/2009

in Haagse vierkante kilometer

Artikel 100 Grondwet is deze dagen voorwerp van discussie. Het onderzoek naar de NATO Response Force staat op de agenda van de Tweede Kamer. Een van de discussiepunten is de vraag of artikel 100 Grondwet moet worden gewijzigd. Artikel 100 (vrucht van de inspanningen van met name de huidige Minister van Defensie) eist dat de regering informatie verstrekt aan de Staten-Generaal voordat de krijgsmacht wordt ingezet. Inzet van de discussie is of artikel 100 ook moet eisen dat de Staten-Generaal toestemming verlenen voor de inzet van de krijgsmacht.

De opvattingen liggen verdeeld. Harry van Bommel: ‘Het lijkt logisch het parlement te laten besluiten over het inzetten van geweld. Maar het staatsrechtelijk principe – de regering regeert, het parlement controleert – weegt zwaar.’ Dat was ook waar de regering op hamert. ‘Een in de Grondwet verankerd medebeslissingsrecht verhoudt zich slecht met die constitutionele verhoudingen.’

De vraag of artikel 100 inderdaad aangepast moet worden laat ik graag aan anderen. Maar het argument van het staatsrechtelijke principe vind ik ik niet helemaal terecht. Vroeger stelde de Grondwet: De Koning verklaart oorlog, en maakt vrede; Hij geeft daarvan kennis aan beide kamers der Staten-Generaal. (art. 57 GW 1815) Tegenwoordig (sinds 1922) stelt de Grondwet: Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. (artikel 96) Vroeger sloot de Koning de verdragen en hoefde hij daarover alleen inlichtingen te verschaffen. Nu mag de regering alleen verdragen sluiten (en in de JBZ-raad stemmen) na toestemming van de Staten-Generaal.

Zijn dat schendingen van staatsrechtelijke principes die zich slecht verhouden met de constitutionele verhoudingen? Me dunkt dat het zo dramatisch allemaal niet is.

UPDATE: Het is een coalitie-oppositie dingetje geworden: oppositie wil het, coalitie ‘vindt het niet nodig’. Spijtig.

Vorige post:

Volgende post: