AT

Symbolische normstelling in lokale wetgeving

door AT 08/10/2018

Wetgeving ordent de samenleving. Zij bestaat uit normen die met sancties worden gehandhaafd. Vanuit een juridisch perspectief draait het om de formulering van de norm en de reikwijdte van de (handhavings)bevoegdheid. Voor een politicus zijn dat echter randzaken en draait het vooral om de norm zelf. Deze norm geeft immers uitdrukking aan het wenselijke maatschappijbeeld. […]

Lees verder →

Hongaarse rechter zet dakloosheid op de agenda

door AT 09/03/2014
Thumbnail image for Hongaarse rechter zet dakloosheid op de agenda

Wat een democratische dictatuur kan brengen, wordt duidelijk in Hongarije. Sinds een paar jaar kan dit land zich op bijzondere aandacht van de Raad van Europa, de EU, Amnesty International, Human Rights Watch en andere mensenrechtengrootheden verheugen. De belangrijkste oorzaak: sinds in 2010 beschikt de rechtse, conservatief-nationalistische partij Fidesz over 2/3 van de parlementszetels. Deze […]

Lees verder →

Luie bijstandsgerechtigden of luie onderzoekers?

door AT 17/08/2012
Thumbnail image for Luie bijstandsgerechtigden of luie onderzoekers?

De bijstandsgerechtigde is laks. Volgens de NOS is dat de conclusie die staatssecretaris De Krom verbindt aan een onderzoek dat onder zijn auspiciën is verschenen. Op de eigen website van het Ministerie van Sociale Zaken staat het er net iets anders: er is ‘te veel vrijblijvendheid’ en er is ‘een cultuuromslag nodig’. Wel komt in beide berichten […]

7 reacties Lees verder →

De Wet Bibob: het bestuur als rupsje nooitgenoeg

door AT 28/03/2012
Thumbnail image for De Wet Bibob: het bestuur als rupsje nooitgenoeg

Op 20 maart jongstleden is heeft de Tweede Kamer de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob aangenomen. De wet maakt een eind aan enkele weeffouten in de Wet Bibob, zoals de rare beperking van het inzagerecht van de aanvragers die geconfronteerd worden met een hen onwelgevallig Bibob-advies en de wat onthande positie van de bezwaarcommissie die ook […]

3 reacties Lees verder →

De stoere verzorgingsstaat

door AT 26/03/2012
Thumbnail image for De stoere verzorgingsstaat

In het regeerakkoord van Rutte I werd aangekondigd dat harder zou worden opgetreden tegen fraude met uitkeringen. Inmiddels is dit voornemen omgezet in een Wetsvoorstel en ingediend bij de Tweede Kamer. Met de aankondiging dat ‘frauderende uitkeringsontvangers een tien keer hogere boete’ kunnen verwachten, onderstrepen minister Kamp en zijn adjudant De Krom dat uitkeringsgerechtigden op […]

Lees verder →

Wanneer ‘iets terugdoen voor je bijstand’ dwangarbeid wordt

Thumbnail image for Wanneer ‘iets terugdoen voor je bijstand’ dwangarbeid wordt door AT 10/12/2010

Sneeuwschuiven, biljarten met bejaarden of oppassen op kinderen van de hardwerkende Nederlander. Bijstandsgerechtigden zouden dergelijke activiteiten moeten verrichten ‘om iets terug te doen’ voor de genoten bijstand, dat is althans de opinie van de Kamerfracties van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Buiten alle voorspelbare uitvoeringsproblemen die rijzen wanneer je in een gemiddelde […]

34 reacties Lees verder →

Aansprakelijkheid na fout Bibob-advies

door AT 16/03/2010

Bestuursorganen die zich baseren op foute adviezen kunnen eigenlijk alleen maar foute besluiten nemen. Toen het Landelijk Bureau Bibob de burgemeester van Groningen adviseerde dat ernstig gevaar bestond dat een vergunninghouder zijn vergunning voor de exploitatie van een aantal prostitutiepanden zou misbruiken voor het verrichten van criminele activiteiten, trok burgemeester Wallage de vergunning in. Dit […]

1 reactie Lees verder →

De olievlek die Bibob heet

door AT 02/03/2010

Op 11 februari is een voorontwerp van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob aan internetconsultatie blootgesteld. Met de voorgenomen wijziging wordt het palet bestuursbevoegdheden van bestuursorganen nog verder uitgebreid dan het al was. Via de Wet Bibob wordt een algemene weigeringsgrond aan bestaande vergunningstelsels – bijvoorbeeld de ten aanzien van bouwvergunningen of (APV-)exploitatievergunningen […]

3 reacties Lees verder →