CM

Rechtsstatelijke doorrekening verkiezingsprogramma’s: behoorlijk willekeurig

door CM 16/02/2017
Thumbnail image for Rechtsstatelijke doorrekening verkiezingsprogramma’s: behoorlijk willekeurig

De Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft de verkiezingsprogramma’s van 13 politieke partijen beoordeeld op rechtsstatelijkheid. Deze ‘quick scan’ leverde veel media-aandacht op en op zichzelf is het prima dat de commissie er een aantal zeer dubieuze en zelfs openlijk discriminerende voorstellen uithaalt en van een rode kaart voorziet. Aan […]

Lees verder →

Turbospoedappel levert niks nakkes nada op

door CM 27/12/2016
Thumbnail image for Turbospoedappel levert niks nakkes nada op

De ambtenarencentrales hebben het turbospoedappel in hun zaak tegen de Staat over het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren dik verloren. Net als eerder de voorzieningenrechter, weigert ook het hof de Staat een bevel te geven het genoemde wetsvoorstel niet te bekrachtigen voordat overleg in de zin van de Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP-regeling) heeft […]

Lees verder →

Bonden onderuit

door CM 12/12/2016
Thumbnail image for Bonden onderuit

Vandaag dient het zogenaamde ‘turbospoedappel‘ in de rechtszaak die vier ambtenarencentrales hebben aangespannen tegen de Staat. Inzet is het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. De Staat zou dit wetsvoorstel pas mogen bekrachtigen nadat overleg in de zin van de zogenaamde ROP-regeling (een algemene maatregel van bestuur) heeft plaatsgevonden. Die vordering werd door de voorzieningenrechter afgewezen. Dat […]

Lees verder →

Coalitiepuzzel

door CM 26/02/2015
Thumbnail image for Coalitiepuzzel

Alle recente peilingen voor de Eerste Kamer, inclusief de meest recente meta-peiling, voorspellen immense politieke verschuivingen na de komende verkiezingen in mei. Mocht het kabinet binnenkort vallen, dan zou de nieuwe samenstelling van de Senaat nog wel eens heel lastig kunnen worden bij een volgende kabinetsformatie, of die nu snel of pas over een jaar […]

1 reactie Lees verder →

Hypocrisie en religie

door CM 02/02/2015
Thumbnail image for Hypocrisie en religie

Het is een koude dag in februari 2020. Enkele dagen eerder is het Amerikaanse leger van de Republikeinse president Ben Carson met groot machtsvertoon Jemen binnengevallen in het kader van de immer voortdurende War on Terror. Berichten over burgerslachtoffers (“collateral damage”) stapelen zich op in de media en ook in Nederland is de verontwaardiging groot. […]

1 reactie Lees verder →

Nee, de dorpsgek van Oud-West gaat Geert Wilders niet redden

door CM 20/12/2014
Thumbnail image for Nee, de dorpsgek van Oud-West gaat Geert Wilders niet redden

Het kan bijna geen toeval zijn. Op dinsdag 16 december 2014 beslist de Hoge Raad dat de homo-onvriendelijke uitspraken van politicus Delano Felter mogelijk toch strafbaar zijn en iets meer dan een dag later beslist het Openbaar Ministerie dat politicus Geert Wilders wordt vervolgd wegens zijn uitspraken over minder Marokkanen. Felter had uitspraken gedaan die […]

5 reacties Lees verder →

Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?

door CM 06/06/2014
Thumbnail image for Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?

Ik maak er geen geheim van dat ik geen fan ben van de huidige voorzitter van de Tweede Kamer. Anouchka van Miltenburg deed het aardig als Kamerlid, maar straalt als Kamervoorzitter geen enkel gezag uit. Ze heeft nooit kunnen imponeren, komt regelmatig ronduit knorrig over en viel definitief door de mand met haar amateuristische optreden […]

11 reacties Lees verder →

Geert Wilders eist hoofd eurofiele burgemeesters

door CM 22/05/2014
Thumbnail image for Geert Wilders eist hoofd eurofiele burgemeesters

Geert Wilders en Martin Bosma schijnen tegenwoordig niet meer samen door een deur te kunnen, maar de relatie was een week geleden nog goed genoeg om gebroederlijk Kamervragen te stellen over een brief die burgemeester Hafkamp van het Noord-Hollandse Bergen met de stempas had meegestuurd. Volgens de beide PVV’ers was die brief bepaald geen neutrale […]

2 reacties Lees verder →

Redt de dorpsgek van Oud-West Geert Wilders?

door CM 01/04/2014
Thumbnail image for Redt de dorpsgek van Oud-West Geert Wilders?

Delano Felter behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in Amsterdam als lijsttrekker van de Republikeinse Moderne Partij (RMP) slechts 197 stemmen. Het behoeft geen betoog dat dit niet genoeg was voor een raadszetel. Waarschijnlijk zou hij onder normale omstandigheden weer geruisloos van het politieke toneel zijn verdwenen. In de aanloop naar de verkiezingen had Felter […]

6 reacties Lees verder →

De IJzeren Wet geslecht?

door CM 27/02/2014
Thumbnail image for De IJzeren Wet geslecht?

Beide Kamers van de Staten-Generaal hebben vorige week stilgestaan bij het overlijden van de markante politica Els Borst (1932-2014). In de Eerste Kamer las de voorzitter een mooie herdenkingsrede voor waarin onder meer de volgende passage voorkwam: “Maar Els Borst bereikte zo veel meer. Zo verdedigde zij in haar strijd tegen de schrikbarende mortaliteit als […]

Lees verder →