CM

Verwarring rond de ‘gekozen burgemeester’

door CM 17/02/2014
Thumbnail image for Verwarring rond de ‘gekozen burgemeester’

De verwarring over de gekozen burgemeester lijkt compleet te zijn. Begin deze maand werd mediabreed betoogd dat met de draai van het CDA op dit punt de gekozen burgemeester eindelijk binnen handbereik was omdat hiermee een tweederde meerderheid, nodig voor grondwetsherziening, verzekerd leek. Het was een betoog waar gelet op de sterk afgekalfde machtspositie van […]

0 reacties Lees verder →

Buitenlands bericht: het Nederlandse staatsbestel is kapot

door CM 22/12/2013
Thumbnail image for Buitenlands bericht: het Nederlandse staatsbestel is kapot

In Nieuwsuur mochten de oud-politici Aart Jan de Geus (CDA), Rick van der Ploeg (PvdA) en Hans Hoogervorst (VVD) filosoferen over het Nederlandse staatsbestel. Alle drie hebben ze hun sporen op het Binnenhof verdiend als Kamerlid, minister of staatssecretaris. Door hun langdurig verblijf in Frankrijk, Duitsland, Italië en Engeland kunnen ze bovendien met een andere […]

3 reacties Lees verder →

Chambre d’obstruction?

door CM 13/12/2013
Thumbnail image for Chambre d’obstruction?

Een jaar geleden deed ik het voorstel het wetgevingsproces maar in de Eerste Kamer te laten beginnen, om zo de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer het laatste woord te geven. Het was een betoog dat niet veel handen op elkaar kreeg. Niettemin lijkt de Eerste Kamer zelf wel enthousiast te zijn. Iets te enthousiast misschien, want […]

0 reacties Lees verder →

Geen last meer van God

door CM 06/12/2013
Thumbnail image for Geen last meer van God

De kogel is door de kerk. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het schrappen van de strafrechtelijke bepaling over smalende godslastering, is het einde van een van de meest curieuze artikelen uit het Wetboek van Strafrecht nabij. In de jaren dertig van de vorige eeuw kon iemand nog veroordeeld worden voor de uitlating […]

3 reacties Lees verder →

Horrorscenario

door CM 05/11/2013
Thumbnail image for Horrorscenario

Het is maandag 11 februari 2041. Na bijna 28 jaar vanaf zijn hoge troon het nog steeds onafhankelijke vaderland gediend te hebben – nog immer zelfstandig in een EU van 43 lidstaten! – besluit Koning Willem-Alexander te abdiceren ten faveure van zijn dochter Amalia (37 jaar oud). Op vrijdag 17 mei 2041, dus op de […]

2 reacties Lees verder →

Waarheen voert de weg? Drie scenario’s

door CM 10/10/2013
Thumbnail image for Waarheen voert de weg? Drie scenario’s

Diederik Samsom is een optimistisch man. Hij verwacht dat het overleg op het ministerie van Financiën nu snel vruchten zal afwerpen. Binnen enkele dagen moeten VVD, PvdA, D66 en de christelijke kleintjes CU en SGP eruit zijn. Dat GroenLinks niet meer deelneemt aan de onderhandelingen kan zowel een vloek als een zegen blijken te zijn. […]

0 reacties Lees verder →

Anouchka van Miltenburg, lever die hamer toch in

door CM 03/10/2013
Thumbnail image for Anouchka van Miltenburg, lever die hamer toch in

Geert Wilders was weer even bezig. “Het zal nooit wennen. Een Marokkaanse (Arib) vanmiddag als Kamervoorzitter met de Koran voor haar neus in de Nederlandse Tweede Kamer”, twitterde het PVV-kopstuk. Khadija Arib (PvdA) is ondervoorzitter van de Tweede Kamer en verving de afwezige voorzitter. Er zijn geen aanwijzingen dat ze de vergadering slecht leidde. Het […]

5 reacties Lees verder →

Roontje de Vos

door CM 30/09/2013
Thumbnail image for Roontje de Vos

Onze minister-president werd hier laatst vergeleken met een dansende beer. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft juist wel wat weg van een vos. Inmiddels heeft hij zijn (baard)haren wel verloren, maar zijn streken zijn nog springlevend. Met een gemakkelijke toezegging aan de Eerste Kamer haalde hij flink wat kou uit de eerste […]

0 reacties Lees verder →

Nucleaire optie V: buiten toepassing laten

door CM 18/09/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie V: buiten toepassing laten

Het kabinet wil meer medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen mogelijk maken, maar het College voor de Rechten van de Mens is tegen. Het kabinet wil ook een soberder gevangenisregime voor detineerden, maar de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ziet mensenrechtelijke bezwaren (want strijdigheid met het resocialisatiebeginsel van artikel 10 IVBPR). En zelfs als er dan […]

13 reacties Lees verder →

Nucleaire optie III: het Blok

door CM 02/09/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie III: het Blok

In de inmiddels beroemde Buitenhofuitzending filosofeerden Wim Voermans en Erik Jurgens over de mogelijkheid de grondwettelijke bepalingen aangaande de Eerste Kamer te wijzigen. Beide hoogleraren waren het erover eens dat een wijziging wenselijk was, maar het zou enige jaren duren en bovendien was een tweederde meerderheid in beide Kamers vereist. De vraag is echter of […]

6 reacties Lees verder →