EB

Alleen voor Nederlanders

door EB 15/02/2017
Thumbnail image for Alleen voor Nederlanders

Waarom mogen mensen die al jaren legaal in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, niet meestemmen bij Tweede Kamerverkiezingen? Het juridische antwoord op die vraag is eenvoudig. Artikel B 1, eerste lid, van de Kieswet bepaalt dat alleen Nederlanders het actief kiesrecht toekomt. En de Kieswet bepaalt dat, omdat artikel 54, eerste lid, […]

Lees verder →

Namen van kandidaten

door EB 01/02/2017
Thumbnail image for Namen van kandidaten

Maandag 30 januari was het zover: de dag van de kandidaatstelling. Op die dag konden kiesgerechtigden bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een lijst indienen met daarop de namen van personen die zij wilden kandideren voor het Kamerlidmaatschap. Over twee dagen, op vrijdag 3 februari, […]

2 reacties Lees verder →

Minderjarige kandidaten

door EB 18/01/2017
Thumbnail image for Minderjarige kandidaten

Nadat de kiesgerechtigden op 30 januari hun lijsten, met daarop de namen van personen die zij voor het Kamerlidmaatschap willen voordragen, bij het centraal stembureau hebben ingeleverd, worden deze door het centraal stembureau onderzocht. Dit onderzoek is formeel van aard. Het centraal stembureau bekijkt daarbij bijvoorbeeld of de namen op de kandidatenlijst wel op de […]

Lees verder →

Het sprookje van 1.001 kandidaat

door EB 11/01/2017
Thumbnail image for Het sprookje van 1.001 kandidaat

De mogelijkheid om kandidaten voor te dragen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer is niet onbegrensd. Een kiesgerechtigde kan niet alle inwoners van Nederland op de kandidatenlijst plaatsen. Er zal een selectie gemaakt moeten worden, want de ruimte op de kandidatenlijst is beperkt. Niet alleen moet de kandidatenlijst op het stembiljet passen; er moet […]

2 reacties Lees verder →

Lijsten en onafhankelijke kandidaten

door EB 04/01/2017
Thumbnail image for Lijsten en onafhankelijke kandidaten

Op 30 januari aanstaande kunnen kiesgerechtigden bij het centraal stembureau een lijst indienen met daarop de namen van personen die zij voordragen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om te voorkomen dat op een dergelijke lijst namen staan van mensen die helemaal geen Kamerlid willen worden, moet degene die de kandidatenlijst inlevert […]

Lees verder →

Kiezersgemak

door EB 21/12/2016
Thumbnail image for Kiezersgemak

In de meeste staten van de VS en in Groot-Brittannië moeten kiesgerechtigden die van hun stemrecht gebruik willen maken, zich van te voren als kiezer laten registreren. In Nederland is dat anders geregeld. Hier hoeven kiesgerechtigden zich niet vooraf aan te melden, maar krijgt iedereen van te voren een stempas thuisgestuurd. Een stempas is op […]

Lees verder →

Geluk van korte duur

door EB 14/12/2016
Thumbnail image for Geluk van korte duur

Politieke groeperingen hebben nog maar een paar dagen om een verzoek tot registratie van hun aanduiding in te dienen bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tenminste, als zij hun aanduiding willen kunnen laten plaatsen boven een kandidatenlijst die wordt ingediend ten behoeve van de Tweede […]

Lees verder →

Partij, met een ij

door EB 07/12/2016
Thumbnail image for Partij, met een ij

Hoeveel letters telt het woord “partij”? Vijf of zes? Het antwoord op die vraag kan relevant zijn als een politieke groepering een verzoek tot registratie van een aanduiding indient bij het centraal stembureau. De Kieswet bepaalt namelijk dat een dergelijk verzoek moet worden afgewezen als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat. […]

4 reacties Lees verder →

Een kapitale vergissing

door EB 30/11/2016
Thumbnail image for Een kapitale vergissing

Een politieke partij die haar aanduiding bij de komende Tweede Kamerverkiezing boven een kandidatenlijst wil kunnen laten plaatsen, heeft nog tweeënhalve week de tijd om een verzoek tot registratie van haar aanduiding bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal – de Kiesraad – in te dienen. […]

Lees verder →

Verkiezingsproces of verkiezingsprocedure?

door EB 23/11/2016
Thumbnail image for Verkiezingsproces of verkiezingsprocedure?

In mijn vorige blog schreef ik dat voor sommige Nederlanders de voorbereiding van het verkiezingsproces al begonnen is. Of bedoelde ik de verkiezingsprocedure? Wat is eigenlijk het verschil? Daarover gaat dit blog. De woorden ‘verkiezingsproces’ en ‘verkiezingsprocedure’ komen beide niet voor in in het elektronisch woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale. De niet-samengestelde woorden […]

Lees verder →