Ingezonden

De Exodus van de Nederlander overzee naar het Beloofde Land: Sint Maartense orkaangetroffenen in Nederland

door Ingezonden 15/11/2017
Thumbnail image for De Exodus van de Nederlander overzee naar het Beloofde Land: Sint Maartense orkaangetroffenen in Nederland

Op 6 september jl. raasde orkaan Irma over Sint Maarten en richtte enorme schade aan op het eiland. Enkele Sint Maartense orkaangetroffenen waren genoodzaakt om halsoverkop, onder meer vanwege acute medische nood, met speciale vluchten Sint Maarten te verlaten en hun heil te zoeken in (Europees) Nederland. De komst van de Sint Maartenaren, hoewel het […]

0 reacties Lees verder →

Gevangen in de verdragen

door Ingezonden 13/10/2017
Thumbnail image for Gevangen in de verdragen

Onlangs deed President van de Europese Commissie Jean Claude Juncker de oproep om de euro de munt van de hele Europese Unie te maken. Landen zoals Polen, Hongarije, Zweden en Denemarken zouden zich zo snel mogelijk moeten aansluiten bij de euro. Zijn oproep werd met hoongelach ontvangen: waarom zouden landen hun soevereiniteit opgeven om zich […]

0 reacties Lees verder →

De organieke wet is meer dan een constitutionele strik!

door Ingezonden 03/10/2017
Thumbnail image for De organieke wet is meer dan een constitutionele strik!

Niet uitgesloten is dat het komende kabinet zich zal uitlaten over de gewenste benoemingswijze van de burgemeester. Momenteel wordt het initiatiefwetsvoorstel van D66 inzake dit onderwerp in tweede lezing bij de Tweede Kamer behandeld (Kamerstukken II 2011/12, 33 239, nr. 2) Dat biedt hoop voor voorstanders van de gekozen burgemeester. Echter, het verleden leert ons […]

0 reacties Lees verder →

Ontwikkelingen in de partij van Emmanuel Macron

door Ingezonden 06/09/2017
Thumbnail image for Ontwikkelingen in de partij van Emmanuel Macron

Zonder ledeninvloed op wie deel uitmaakt van het partijbestuur is er geen interne partijdemocratie. In de nieuwe statuten van de belangrijkste politieke partij van Frankrijk – La République En Marche (LREM), die namelijk zowel de partij is van de president als van de parlementaire meerderheid – is de ledeninvloed daarop praktisch nul. Hun resteert slechts […]

0 reacties Lees verder →

Emmanuel Macron en de parlementaire verkiezingen in Frankrijk

door Ingezonden 12/06/2017
Thumbnail image for Emmanuel Macron en de parlementaire verkiezingen in Frankrijk

Frankrijk heeft een nieuwe president: Emmanuel Macron. Wetgeving is nodig om zijn programma voor een nieuw Frankrijk uit te voeren, afgezien van referenda (art 11 Constitution). Hoewel de wetgevende macht van het parlement – anders dan in Nederland – limitatief is omschreven (art 34), is medewerking van het parlement nodig voor veel veranderingen die Macron […]

0 reacties Lees verder →

BUMA: Een veilig land dat we willen doorgeven

door Ingezonden 11/05/2017
Thumbnail image for BUMA: Een veilig land dat we willen doorgeven

Het Bijbels Universitair Maatschappelijk Appèl (BUMA) juicht het wetsvoorstel dat de regering extra bevoegdheden geeft om terrorisme te bestrijden van harte toe. De afgelopen jaren zijn verschillende landen om ons heen slachtoffer geworden van gruwelijke aanslagen. De kans dat ook Nederland een keer door terroristisch geweld wordt geraakt is aanzienlijk. Hierop dienen we voorbereid te […]

0 reacties Lees verder →

A snap election. Heeft de Fixed-term Parliaments Act 2011 eigenlijk nog wel waarde?

door Ingezonden 09/05/2017
Thumbnail image for A snap election. Heeft de Fixed-term Parliaments Act 2011 eigenlijk nog wel waarde?

Op 18 april 2017 was in de Nederlandse media veelvuldig de kop te lezen ‘May kondigt vervroegde verkiezingen aan’. De Prime Minister (PM) is hier echter sinds de totstandkoming van de Fixed-term Parliaments Act 2011 (FTPA 2011) niet meer toe bevoegd. Waar tot deze wet de bevoegdheid om verkiezingen uit te laten schrijven praktisch bij […]

0 reacties Lees verder →

Gelderse Groenen: de parlementaire enquête als het tweesnijdend zwaard van Damocles

door Ingezonden 08/05/2017
Thumbnail image for Gelderse Groenen: de parlementaire enquête als het tweesnijdend zwaard van Damocles

In een moderne parlementaire democratie is één van de hoofdfuncties van het parlement het controleren van de regering. Maar op welke manier kan de Tweede Kamer nu echt grondig controle uitoefenen op de regering? Via haar recht op inlichtingen. En wat is de zwaarste vorm van het inlichtingenrecht dat het Nederlandse staatsrecht kent? Het recht […]

0 reacties Lees verder →

Limburgse vrijheidspartij: Geen plaats voor twijfel

door Ingezonden 01/05/2017
Thumbnail image for Limburgse vrijheidspartij: Geen plaats voor twijfel

Parijs. Brussel. Nice. Berlijn. Londen. Stockholm. Amsterdam? Er zijn in het leven situaties waarbij twijfel geen rol mag spelen. Een van die situaties is wanneer de veiligheid van het Nederlandse volk in het geding is. Al jaren gaat er een golf van islamitisch geweld door West-Europese voorsteden, waarbij honderden burgerslachtoffers zijn gevallen. Nederland is tot […]

0 reacties Lees verder →

Socialistische Partij EUR: ‘Het kind en het badwater’

door Ingezonden 24/04/2017
Thumbnail image for Socialistische Partij EUR: ‘Het kind en het badwater’

Terrorisme moet worden bestreden. Als geen ander wil de SPEUR-fractie hiervoor een lans breken. Tegelijkertijd moet de strijd tegen het terrorisme onze belangrijkste waarden, zoals mensenrechten, democratie en rechtsstatelijkheid niet ondermijnen. Wanneer te ver wordt doorgeschoten in de bestrijding van terrorisme en onze belangrijkste waarden in ernstige mate worden aangetast, ondermijnt men de waarden die […]

1 reactie Lees verder →