IvorenToga

Recht doen. Samenwerken loont. Rapport Taskforce OM-ZM februari 2014

door IvorenToga 27/02/2014
Thumbnail image for Recht doen. Samenwerken loont. Rapport Taskforce OM-ZM februari 2014

Eergisteren en gisteren stond ik op Ivorentoga.nl uitvoerig stil bij de moeizame samenwerking tussen de geledingen van de strafafdelingen van de rechtspraak en bij de even moeizame samenwerking tussen OM en ZM. Sinds 2009 pleit ik voor integraal samenwerken en het tegengaan van de verkokering in de organisatie van het strafproces. De grote organisatorische fragmentatie […]

1 reactie Lees verder →

Wees nu eens echt kritisch op de rechtspraak!

door IvorenToga 18/02/2014
Thumbnail image for Wees nu eens echt kritisch op de rechtspraak!

Eind vorig jaar verscheen het boek Opwaaiende toga’s. Het boek is een neerslag van de ervaringen die twee journalisten opdeden in de 8 maanden dat ze mochten rondlopen op de Haarlemse rechtbank en parket. Om verschillende redenen is het boek een aanrader (klik hier voor een bespreking van het boek), maar het meest interessante onderdeel […]

Lees verder →

Verbouw de rechtszaal

door IvorenToga 11/02/2014
Thumbnail image for Verbouw de rechtszaal

Buitenlanders die Nederlandse gerechtsgebouwen bezoeken, verbazen zich weleens over de geringe afstand tussen de zittende en de staande magistratuur. En dan gaat het er niet om dat rechters en officieren van justitie in dezelfde kantine lunchen of elkaar met “je” en “jij” bejegenen, maar om de positionering in de zittingzaal. Niet alleen staan de stoelen […]

Lees verder →

De werklast van het OM

door IvorenToga 04/02/2014
Thumbnail image for De werklast van het OM

In mijn vorige column heb ik de klachten van de rechters over hun werklast besproken, naar aanleiding van een enquête onder de magistratuur in Vrij Nederland. Dit keer is het OM aan de beurt. Volgens die enquête wordt de werklast daar nog als aanzienlijk zwaarder ervaren dan bij de zitters. Vindt daar ruim 20% de […]

Lees verder →

Strafrechter of strafrechtspecialist

door IvorenToga 28/01/2014
Thumbnail image for Strafrechter of strafrechtspecialist

Op de basisschool wordt geprobeerd het kind vele vaardigheden bij te brengen: tekenen, kleien, zingen, rekenen, lezen en zo verder. Na afloop wordt het kind geacht met een redelijke algemene basis door te stromen naar de middelbare school, alwaar een verdere uitsplitsing in vooral cognitieve onderdelen plaatsvindt. Zo gaat het door tot in het beroepsleven: […]

1 reactie Lees verder →

Retoriek rond de verdediging in strafzaken

door IvorenToga 21/01/2014
Thumbnail image for Retoriek rond de verdediging in strafzaken

Retorica is van alle tijden. Retoriek is belangrijk als metgezel van de argumentatieve grondtonen. Een debat is meestal te herleiden tot een of twee kernen. Eindeloze herhaling van die kern verveelt het publiek. Vandaar dat het forum moet weerklinken van retorica. Die vergezellende luchtstroom kan de toehoorder overtuigen van het gelijk van de spreker. Retorica […]

1 reactie Lees verder →

De onafhankelijke rechter en Oud & Nieuw

door IvorenToga 14/01/2014
Thumbnail image for De onafhankelijke rechter en Oud & Nieuw

Zo’n twaalf jaar geleden werd de Nederlandse Raad voor de rechtspraak in het leven geroepen. Een belangrijk doel was het versterken van de onafhankelijke positie van onze rechters tegenover de uitvoerende macht. Het handhaven van die onafhankelijkheid is geen gemakkelijke taak. Met het inrichten van een nieuw orgaan ben je er nog lang niet. Je […]

6 reacties Lees verder →

De werkdruk van de rechter

door IvorenToga 07/01/2014
Thumbnail image for De werkdruk van de rechter

Het was weer eens zover. Rechters (en officieren van justitie) klaagden over hun werkdruk. Uit een enquête van Vrij Nederland bleek dat 24% van de rechters en ruim 45% van de officieren en andere staande magistraten, de afgelopen jaren wel eens heeft overwogen om te stoppen. Als belangrijkste reden voor die overweging werd de werkdruk […]

2 reacties Lees verder →

Geloof, hoop en liefde in de rechtspraak tellen hopelijk met mate

door IvorenToga 01/01/2014
Thumbnail image for Geloof, hoop en liefde in de rechtspraak tellen hopelijk met mate

Inleiding Enige kennis van de klassieken leidt tot de klassieker uit 1 Korinthië 13 over geloof, hoop en liefde, en dat liefde het belangrijkste is. Elk boek, elke overlevering, elke familiegeschiedenis wordt in deze sleutel gezet. Hoe universeler de begrippen, hoe meer eenstemmigheid. Wie gaat kijken naar de vertaling van deze trias in leven en […]

Lees verder →

1913 voor de rechtspraak. Welk verhaal wordt later verteld?

door IvorenToga 31/12/2013
Thumbnail image for 1913 voor de rechtspraak. Welk verhaal wordt later verteld?

We sluiten het jaar 2013 af en vragen ons misschien af hoe latere generaties zullen oordelen over ons voorbije jaar. In lijn met het boek 1913 van Florian Illies kan dat als volgt gaan. Op 25 januari 2013 ging rechter Aalbers naar het werk in het besef dat hij ook deze dag niet zou slagen […]

Lees verder →