IvorenToga

Professionele standaard: een kerstpakket voor rechters of hun managers?

door IvorenToga 24/12/2013
Thumbnail image for Professionele standaard: een kerstpakket voor rechters of hun managers?

Begin dit jaar beloofden de bestuurders van de rechtspraak de strafrechters uitzicht op een vakinhoudelijk fraaie toekomst. Een professionele standaard voor strafrechters zou tegemoet komen aan gerechtelijke problemen en bestaande spanningen. Vandaag, de dag voor kerst, is het de tijd de balans op te maken. Kort voor kerst werden de eerste bevindingen gepresenteerd door de […]

Lees verder →

Een lans voor de griffiers gebroken

door IvorenToga 17/12/2013
Thumbnail image for Een lans voor de griffiers gebroken

“Nee, wij mogen dossiers niet meer in ordners aanleveren.” Dit was het antwoord van een parketsecretaris (medewerker van de officier van justitie), toen ik haar daarom vroeg na ontvangst van ongeveer 650 – eenzijdig bedrukte (1) – vellen papier die samen het politiedossier vormden in een strafzaak die ik op korte termijn moest behandelen. Nu […]

Lees verder →

De staande magistratuur laat het erbij zitten

door IvorenToga 10/12/2013
Thumbnail image for De staande magistratuur laat het erbij zitten

Het Openbaar Ministerie is bezig om in hoog tempo het gezag over de opsporing te verliezen. Wat is het geval? In artikel 140 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald dat het College van procureurs-generaal waakt over een richtige opsporing. Dat betekent naar mijn mening allereerst dat er voldoende moet worden opgespoord en dat er […]

Lees verder →

Roosterperikelen als bedreiging van de kwaliteit van de rechtspraak

door IvorenToga 03/12/2013
Thumbnail image for Roosterperikelen als bedreiging van de kwaliteit van de rechtspraak

Met het plannen van strafzaken bij de gerechten is niet alleen veel tijd gemoeid. Het gaat ook gepaard met veel gedoe en veel spanningen. Eerst moet er een zittingsrooster gemaakt worden. Rechters moeten worden ingedeeld, er moet een griffier aan gekoppeld worden en een administratief medewerker. En ten slotte een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie […]

Lees verder →

De betrekkelijkheid van het normatieve debat in het recht. De vertekening door de tijd

door IvorenToga 26/11/2013
Thumbnail image for De betrekkelijkheid van het normatieve debat in het recht. De vertekening door de tijd

Vandaag, precies 20 jaar geleden, 26 november 1993, verdedigde ik mijn proefschrift aan de Katholieke Universiteit Brabant over het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer. De redactie van Verkeersrecht vroeg mij voor een nieuwe reeks om de spits af te bijten met een terugblik op de dissertatie. Ik heb dat gedaan in deze terugblik. Nog […]

Lees verder →

Waarom geen OM-jury?

door IvorenToga 19/11/2013
Thumbnail image for Waarom geen OM-jury?

Juryrechtspraak was onlangs weer even in het nieuws in het kader van het afscheid van voorvechter Wouter van den Bergh als rechter in de rechtbank Amsterdam. Het dagblad Trouw, bijvoorbeeld, besteedde in de vorm van een interview op 22 oktober jl. twee volle pagina’s (inclusief foto) hieraan. Net als bij vorige gelegenheden lijken voorstellen tot […]

Lees verder →

Recidive en onderzoek

door IvorenToga 12/11/2013
Thumbnail image for Recidive en onderzoek

Deze maand werd in Justitiële Verkenningen melding gemaakt van rapport 307 in de reeks Onderzoek en Beleid. Het gaat over het resultaat van een meta-analyse van recidiveonderzoek in Nederland en beoogt antwoord te geven op de vraag wat wel en wat niet werkt op het terrein van sancties. Met heel veel slagen om de arm […]

1 reactie Lees verder →

Gefinancierde rechtsbijstand, mag het iets minder?

door IvorenToga 08/11/2013
Thumbnail image for Gefinancierde rechtsbijstand, mag het iets minder?

“Bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken zullen het strafproces in de kern raken, uiteindelijk leiden tot hogere kosten en het risico op onterechte veroordelingen vergroten”. Zo luidt de aanhef van een recent gemeenschappelijk schrijven van de voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en de Nederlandse […]

1 reactie Lees verder →

Reactie op Plea bargaining. Een vereenvoudige procedure voor bekennende verdachten in hoger beroep.

door IvorenToga 07/11/2013
Thumbnail image for Reactie op Plea bargaining. Een vereenvoudige procedure voor bekennende verdachten in hoger beroep.

Het voorstel van Rinus Otte voor een nieuwe, vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachte in hoger beroep op basis van de beginselen van plea bargaining biedt interessante, nieuwe input in de discussie over efficiency in de Nederlandse strafrechtspleging. Ofschoon ik nog altijd wat moeite heb met de negatief geladen Anglo-Amerikaanse term ‘plea bargaining’ en pleit voor […]

Lees verder →

Plea bargaining. Een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten in hoger beroep

door IvorenToga 05/11/2013
Thumbnail image for Plea bargaining. Een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten in hoger beroep

Sinds de jaren negentig is langdurig gebouwd en gesleuteld aan een nieuwe inrichting van het hoger beroep. De discussie verliep langs de vraag of een grievenstelsel wenselijk was of het huidige voortbouwend appel. Zonder die discussie te herhalen kan vastgesteld worden dat het grievenstelsel niet is ingevoerd. Het vigerende voortbouwend appel komt in hoofdzaak hierop […]

Lees verder →