JAdB

Silicose

door JAdB 18/12/2014
Thumbnail image for Silicose

De Silicose-uitspraak is een klassieker: de rechter breidt daarin het bestuursorgaanbegrip uit om ervoor te zorgen dat burgers bij de bestuursrechter terecht kunnen wanneer zij te maken hebben met beslissingen van organen die “eigenlijk” overheid zijn, maar zich niet als zodanig presenteren. De Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers keerde uitkeringen uit aan (nabestaanden van) oud-mijnwerkers die getroffen […]

4 reacties Lees verder →

Misbruik van de Wob

door JAdB 19/11/2014
Thumbnail image for Misbruik van de Wob

Het zijn feestmaanden bij de Afdeling. Na de piet-ontvankelijkverklaring van vorige week oordeelt de Afdeling nu dat een beroep niet-ontvankelijk verklaard mocht worden wegens misbruik van recht. Dat is zo bijzonder dat er een persbericht aan is gewijd op de website van de Raad van State. Eerst de feiten: het verhaal begint bij de oplegging […]

2 reacties Lees verder →

Piet-ontvankelijk

door JAdB 13/11/2014
Thumbnail image for Piet-ontvankelijk

In de Zwarte Pietenuitspraak van de Afdeling van afgelopen woensdag gebeurt iets wonderlijks op procesrechtelijk vlak. De traditionele media hebben dit volstrekt aan zich voorbij laten gaan. Curieus! Hier daarom alsnog het échte nieuws. De bestuursrechter is bijzonder streng waar het gaat om fundamentele regels van het procesrecht. Dit zijn met name regels over de […]

6 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 40 – On the Powers of the Convention to Form a Mixed Government Examined and Sustained

door JAdB 01/10/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 40 – On the Powers of the Convention to Form a Mixed Government Examined and Sustained

Was de convention wel bevoegd om een geheel nieuwe constitutie voor te stellen? Het korte antwoord: wat maakt het uit? Als de Amerikaanse staten een federale overheid wensen te vormen, moeten ze dat vooral doen, of het voorstel daarvoor nu door een een bevoegde conventie van prominente afgevaardigden is vastgesteld of door een toevallige, briljante passant, dat […]

0 reacties Lees verder →

Uit de oude doos: Finsterwolde

door JAdB 18/09/2014
Thumbnail image for Uit de oude doos: Finsterwolde

Dit blog is bij uitstek de plaats voor staats- en bestuursrechtelijke curiosa. Die zijn niet alleen in het heden te vinden (zoals vreemde manieren om stemmen te tellen), ook het verleden bevat een schat aan anekdotes. De staatsrechtliefhebber kent Finsterwolde wel. Niet zozeer omdat staatsrechtliefhebbers ook graag 13e eeuwse kerken bezoeken, maar omdat de gemeente Finsterwolde […]

1 reactie Lees verder →

Rechtspraak: vraagstukken van bekostiging

door JAdB 19/08/2014
Thumbnail image for Rechtspraak: vraagstukken van bekostiging

Een basisschool gaf subsidiegeld uit om leerlingen van en naar de school te vervoeren. Dat is niet conform de regels, vond de minister. Een school moet (kort gezegd) de bekostiging besteden ten behoeve van het onderwijs; zie art. 148 Wet op het primair onderwijs. De minister vordert het verkeerd bestede geld terug door op grond van art. 4:49, eerste […]

0 reacties Lees verder →

Oplossing voor Wob-graaien

door JAdB 10/07/2014
Thumbnail image for Oplossing voor Wob-graaien

Als een bestuursorgaan niet op tijd een besluit op een aanvraag neemt, moet het daarvoor boeten. Of beter: een dwangsom betalen. Dat geldt ook als niet tijdig een besluit wordt genomen naar aanleiding van een Wob-aanvraag. De beslistermijn daarvoor is maximaal acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag. Het probleem met Wob-verzoeken is echter […]

6 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

door JAdB 23/05/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

Dit paper begint met de vaststelling dat het plan voor de nieuwe constitutie een republiek karakter moet hebben. Zo niet, dan moet het worden verlaten. Madison verstaat onder republiek: een natie waarin de overheid haar macht direct of indirect ontleent aan het volk. Degenen die deze macht daadwerkelijk uitoefenen dienen dus verkozen te worden door […]

0 reacties Lees verder →

Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

door JAdB 15/05/2014
Thumbnail image for Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

Artikel 23 van de Grondwet geeft vrij eenvoudig aan hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt. In beginsel is dit een aangelegenheid van de scholen, maar de wet mag aan deze vrijheid beperkingen stellen. Dat gebeurt door middel van de eisen van deugdelijkheid, op de naleving waarvan de inspectie toeziet. De wetgever doet echter […]

1 reactie Lees verder →

Boekreview: Korte uitleg van de Grondwet

door JAdB 03/04/2014
Thumbnail image for Boekreview: Korte uitleg van de Grondwet

Het tweehonderdjarig bestaan van de Grondwet is door Leenknegt en Hirsch Ballin aangegrepen om een boek te publiceren waarin de Grondwet artikelsgewijs wordt uitgelegd (dat men zich kan afvragen of de Grondwet echt precies 200 jaar bestaat, bijvoorbeeld omdat we in 1798 de Staatsregeling al kenden, is een kwestie waar de auteurs in het voorwoord […]

6 reacties Lees verder →