MN

Beklagenswaardige beklagbeschikking

door MN 14/11/2016
Thumbnail image for Beklagenswaardige beklagbeschikking

Bij herhaling is gebleken dat de gemeente Delft de place to be is voor liefhebbers van het gemeenterecht. In weinig verheffende schouwspelen proberen lokale politici elkaar via de rechter het leven zuur te maken. De nieuwste aflevering in deze soap is geschreven door de beklagkamer van het Haagse Gerechtshof. Wanneer de door het Hof gevolgde […]

Lees verder →

De Werd bewijst het debat over constitutionele toetsing geen dienst

door MN 08/09/2015
Thumbnail image for De Werd bewijst het debat over constitutionele toetsing geen dienst

Rechter-professor De Werd hekelt in zijn opiniebijdrage het verwachte sneven van een langlopende poging om Nederlandse rechters de bevoegdheid te geven wetten te toetsen aan de Grondwet (“Iedereen respecteert de Grondwet, behalve de Tweede Kamer”, NRC Handelsblad 31 augustus; ook na te lezen via De Werds blog). Tegen zijn betoog valt heel veel in te […]

5 reacties Lees verder →

Materieel grondwetgevingsbevel

door MN 07/11/2014
Thumbnail image for Materieel grondwetgevingsbevel

Sinds 1 november jl. heeft de Hoge Raad een nieuwe president: mr. Feteris. Bij zijn installatie sprak hij een rede uit, waarin hij verkent welke koers hij de Hoge Raad gedurende zijn presidentschap wil laten varen. In zijn rede doet de nieuwe president een nauwelijks mis te verstane oproep. Ik citeer: De rechter vervult een onmisbare rol bij […]

5 reacties Lees verder →

Straffeloze staatssecretarissen #fail

door MN 15/10/2013
Thumbnail image for Straffeloze staatssecretarissen #fail

De in 1840 geïntroduceerde strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bewindspersonen is niet al te ingewikkeld. Bewindspersonen aan wie het verwijtbaar is dat de regering een wettelijke plicht niet heeft vervuld, kunnen daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. De vervolging kan uitsluitend worden ingesteld indien daartoe opdracht wordt gegeven door de regering of de Tweede Kamer daartoe besluit: vervolging van […]

2 reacties Lees verder →

Parlementaire ongehoorzaamheid

door MN 02/04/2013
Thumbnail image for Parlementaire ongehoorzaamheid

Rondom de inhuldiging van de koning worden momenteel allerlei staatsrechtelijke rookgordijnen opgetrokken. Diverse kamerleden voelen er weinig voor een eed of belofte van trouw aan de in te huldigen koning uit te spreken. Ze menen dat ze bij de aanvaarding van hun kamerlidmaatschap voldoende loyaliteit hebben gezworen, of ze hebben republikeinse bezwaren tegen de regeringsvorm. […]

15 reacties Lees verder →

De affaire-Stapel heeft niets opgeleverd

door MN 30/01/2013
Thumbnail image for De affaire-Stapel heeft niets opgeleverd

Goed wetenschappelijk onderzoek voldoet aan enkele basale voorwaarden. Dingen die er niet toe doen mogen de resultaten niet beïnvloeden, de gehanteerde onderzoeksmethode moet betrouwbaar zijn en de uitkomsten zijn verifieerbaar. Er zijn vast nog meer belangrijke voorwaarden te noemen. Je mag verwachten dat universiteiten die voorwaarden tot in de puntjes beheersen – dat is zo […]

Lees verder →

De vergadering die maar vijf minuten zou duren

door MN 23/10/2012
Thumbnail image for De vergadering die maar vijf minuten zou duren

In een inderhaast belegde gemeenteraadsvergadering (hier terug te zien) heeft de Roermondse wethouder Van Rey afgelopen maandag 22 oktober bekend gemaakt per onmiddellijk terug te treden. Dat is voor hem en de overige betrokkenen een persoonlijk drama, dat uiteindelijk zelfs tot de val van het college heeft geleid. Voor staatsrechtbeoefenaren bevat deze kwestie enkele interessante open […]

9 reacties Lees verder →

Het recht op verkiezingspropaganda

door MN 22/08/2012
Thumbnail image for Het recht op verkiezingspropaganda

In verband met de economische crisis ziet de gemeente Weert af van het plaatsen van gemeentelijke plakborden voor de verkiezingen van 12 september aanstaande. Het besluit maakt deel uit van een bezuinigingspakket waar de gemeenteraad in november 2011 mee heeft ingestemd. Lokale politici betreuren nu het wegbezuinigen van “een stukje democratie” en vrezen dat straks […]

2 reacties Lees verder →

De (on)omkeerbaarheid van de langstudeermaatregel

door MN 15/08/2012
Thumbnail image for De (on)omkeerbaarheid van de langstudeermaatregel

Een campagnevoerende Kamermeerderheid wil af van de langstudeermaatregel, en wel nu. Studentvriendelijke daadkracht tijdens de El Cid-week en de Keiweek is echter holle retoriek. We zitten voorlopig vast aan de langstudeermaatregel. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zit de langstudeermaatregel behoorlijk vast in het zadel. Ik tel ten minste drie obstakels van constitutionele aard: De […]

10 reacties Lees verder →

De (on)omkeerbaarheid van een ontbindingsbesluit

door MN 08/08/2012
Thumbnail image for De (on)omkeerbaarheid van een ontbindingsbesluit

Het Curaçaosche kabinet is gevallen. Op voordracht van de minister-president heeft de gouverneur besloten het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen te houden. De verkiezingsdatum is bepaald op 19 oktober 2012. Net als in Nederland geldt de ontbinding van het parlement op termijn: pas op de dag van de eerste samenkomst van het nieuwgekozen parlement […]

12 reacties Lees verder →