MN

De trukendoos van de PVV

door MN 13/06/2012
Thumbnail image for De trukendoos van de PVV

En weer is er een procedureel konijn uit de hoed getoverd door de PVV: de partij wil een Verenigde Vergadering laten besluiten over het verzoek de goedkeuringswet voor het Europees Stabiliteitsmechanisme pas na 12 september te behandelen. Elf PVV-ers uit Tweede en Eerste Kamer hebben daartoe een brief gestuurd aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering, […]

22 reacties Lees verder →

Raad van State publiceert Jaarverslag 2.0

door MN 05/04/2012
Thumbnail image for Raad van State publiceert Jaarverslag 2.0

Vanochtend heeft de Raad van State zijn Jaarverslag over 2011 gepresenteerd. Anders dan in de voorgaande jaren is het verslag niet in boekvorm, maar uitsluitend als website uitgebracht. Misschien is daar wel voor gekozen omdat de jaarverslagen de afgelopen jaren steeds dikker werden, en is dit de bescheiden bijdrage van de Raad van State aan […]

3 reacties Lees verder →

Partijbestuur PvdA gijzelt fractie

door MN 20/02/2012
Thumbnail image for Partijbestuur PvdA gijzelt fractie

Dát was nog eens een slimme zet vanmiddag, van het PvdA-partijbestuur: koud had Job Cohen (ik heb hem in geen maanden zo ontspannen gezien) bekendgemaakt dat hij de Kamer verlaat, of partijvoozitter Spekman schreef een ledenraadpleging over de nieuwe fractievoorzitter uit. Die ledenraadpleging zou formeel uiteraard niet meer kunnen zijn dan een zwaarwegend advies. Maar […]

2 reacties Lees verder →

Herhaalde advisering door de Raad van State

door MN 02/02/2012
Thumbnail image for Herhaalde advisering door de Raad van State

Op woensdag 1 februari had de nieuwe vice-president van de Raad van State Donner zijn eerste werkdag. Ik stel me zo voor dat hij, nadat hem de fietsenstalling en de koffieautomaat waren gewezen, zijn eerste dossier in handen kreeg. Wellicht ging het om het te verwachten verzoek van de Eerste Kamer om voorlichting over het […]

5 reacties Lees verder →

Hoge Raad zet art. 22 Gemeentewet in koelkast

door MN 29/12/2011
Thumbnail image for Hoge Raad zet art. 22 Gemeentewet in koelkast

De Hoge Raad heeft op 11 november uitspraak gedaan in het cassatieberoep dat voormalig Delfts wethouder B. heeft ingesteld tegen de beslissing van het Hof in zijn geschil met een gemeenteraadslid. Zie deze post voor de ranzige voorgeschiedenis. De cassatierechter verwerpt de stellingen van de gewezen wethouder die erop neerkwamen dat het gemeenteraadslid te ruim gebruik […]

8 reacties Lees verder →

Conclusies van de eerste koninkrijksconferentie

door MN 23/12/2011
Thumbnail image for Conclusies van de eerste koninkrijksconferentie

Op 14 december 2011 vond in Den Haag de eerste Koninkrijksconferentie plaats. De conferentie vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn ter gelegenheid van de herstructurering van het koninkrijk per 10 oktober 2010. Tijdens de conferentie zijn enkele conclusies getrokken. Ik noem de opvallendste: De vrije speelruimte van de landen om een eigen buitenlands […]

Lees verder →

Dubbele taak Raad van State is zo gek nog niet

door MN 29/11/2011
Thumbnail image for Dubbele taak Raad van State is zo gek nog niet

Twee weken geleden, tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2012, heeft de Tweede Kamer de motie-Taverne aangenomen. Adviseren over wetgeving en het beslechten van geschillen zijn verschillende taken die, volgens de motie, niet in één orgaan behoren te zijn ondergebracht. Door dat wel te doen riskeert Nederland een veroordeling […]

10 reacties Lees verder →

Donner slijpt de messen

door MN 17/10/2011
Thumbnail image for Donner slijpt de messen

Het SP-kamerlid Van Raak heeft geheime stukken van een man in een lange regenjas gekregen en probeerde tevergeefs premier Rutte daarom te laten bedelen. Het ging om aantekeningen die de Curaçaose Gevolmachtigde Minister Osepa had gemaakt tijdens de rijksministerraad van 4 oktober jongstleden. Tijdens die vergadering is gesproken over de ruzie tussen de president van de […]

2 reacties Lees verder →

De Koning uit de regering en de SP uit de NRC

door MN 01/09/2011
Thumbnail image for De Koning uit de regering en de SP uit de NRC

De Johan Cruijff-schaal mag dan naar de sociaal-democraten zijn gegaan, de PVV is als eerste met min of meer voldragen plannen gekomen om de Koning uit de regering te halen. Inmiddels zijn de wetsvoorstellen raadpleegbaar op de site van de Tweede Kamer. Meervoud, inderdaad: de PVV’ers konden wel eens trouwe lezers van dit blog zijn, […]

18 reacties Lees verder →

Donner naar de Raad van State

door MN 07/07/2011

De krant van wakker Nederland heeft van “bronnen” vernomen dat de ministerraad morgen de huidige minister van Binnenlandse Zaken zal voordragen als vice-president van de Raad van State. Teken aan de wand zou zijn dat de voordracht niet, zoals de wet dat vergt, wordt opgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken (Donner) maar door de […]

7 reacties Lees verder →