MN

Hoge Raad geeft vrijbrief voor parlementaire scheldpartijen

door MN 21/06/2011
Thumbnail image for Hoge Raad geeft vrijbrief voor parlementaire scheldpartijen

In de week waarin onduidelijkheid ontstond over de vraag of Joran van der Sloot beschuit met muisjes uit moet delen in zijn Peruaanse gevangenis (het gerucht dat hij vader zou zijn geworden, wordt inmiddels ontkend), heeft de Hoge Raad een andere majeure Arubaanse kwestie afgehandeld: parlementariërs mogen elkaar tijdens het debat voor rotte vis uitschelden, […]

1 reactie Lees verder →

Waarom Duivesteijn niet in de Eerste Kamer zit

door MN 08/06/2011

Adri Duivesteijn gaf in de Volkskrant van 7 juni een voorzetje voor nóg een parlementaire enquête door de Eerste Kamer. In een ingezonden brief vraagt hij zich af waarom hij eigenlijk niet in de Eerste Kamer zit. Hij stond bij de verkiezingen voor die kamer van 23 mei op een twaalfde plaats op de PvdA-lijst. […]

7 reacties Lees verder →

Beren op de koninklijke weg

door MN 21/04/2011
Thumbnail image for Beren op de koninklijke weg

Dat het tussen de PVV en de koningin niet lekker zit, is al langer bekend. Wilders ergert zich aan de koninklijke Eurofilie, de kersttoespraken en strafrondes in de formatie. Bij het debat over de regeringsverklaring in oktober 2010 werd duidelijk dat in de onderhandelingen over het gedoogakkoord gesproken is over de PVV-wens om de koning uit […]

3 reacties Lees verder →

Eerste Kamer-quiz

door MN 17/02/2011

De NOS heeft een quiz over de Eerste Kamer, omdat we die binnenkort niet gaan kiezen. Leuk! Maar kloppen de antwoorden op de laatste twee vragen van de quiz wel? Volgens de databases van het PDC in Leiden en de Eerste Kamer zijn  zowel Van Agt als  Den Uyl nimmer lid van de Eerste Kamer […]

1 reactie Lees verder →

Shoarma bij de Chinees

door MN 14/02/2011

De verdeling van rechtsmacht tussen de civiele rechter en de bestuursrechter doet mij altijd denken aan een wedstrijdje vérplassen. Al geruime tijd is er in deze titanenstrijd sprake van remise: afhankelijk van het recht waarin de eiser bescherming vraagt kan de burgerlijke rechter bevoegd zijn, maar zal de eiser niet ontvankelijk zijn als hij heeft verzuimd een […]

5 reacties Lees verder →

Indirect actief kiesrecht voor de Eerste Kamer

door MN 04/02/2011

Heeft een kiesgerechtigde Nederlander recht op bemoeienis met de samenstelling van de Eerste Kamer? Die vraag houdt mij bezig sinds Elzinga en Michel op dit weblog schreven over de Nederlandse ingezetenen van BES-eilanden. Elzinga en Michel lijken te menen dat er zoiets bestaat als een indirect actief kiesrecht voor de Eerste Kamer. Michel schrijft zelfs […]

8 reacties Lees verder →

Wat valt binnen het bereik van het enquêterecht?

door MN 08/12/2010

Het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke kerk wordt vooralsnog uitgevoerd door een commissie van die kerk zelf. De commissie-Deetman presenteert morgen (donderdag) haar eerste bevindingen. Een groep slachtoffers heeft laten weten bij voorbaat geen vertrouwen in de commissie te hebben.  De groep heeft er bezwaar tegen dat de commissie door de Bisschoppenconferentie is […]

8 reacties Lees verder →

Het eerste Constitutionele Hof van het Koninkrijk is een feit

door MN 17/11/2010

Heel ver hier vandaan, maar toch ook wel dichtbij, is afgelopen maandag 15 november het eerste Constitutionele Hof in het Koninkrijk geïnstalleerd. Plaats van handelen: Philipsburg, de hoofdstad van het nieuwe land Sint Maarten. Lange tijd heeft het er naar uit gezien dat Sint Maarten wel een (unieke) vorm van constitutionele toetsing zou krijgen, maar dat […]

2 reacties Lees verder →

Staatscommissie Grondwet publiceert rapport

door MN 12/11/2010

Gisternamiddag is in Nieuwspoort het eindrapport van de Staatscommissie-Grondwet overhandigd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie. De Staatscommissie had een kleine verlenging van haar adviestermijn gekregen: oorspronkelijk zou ze op 1 oktober haar bevindingen presenteren. Dit bericht is slechts bedoeld als kattebel. Er wordt op dit weblog, of anders […]

1 reactie Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome XV: Het is volbracht

door MN 01/10/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome XV: Het is volbracht

Op donderdag 9 september kwam er witte rook uit de Ridderzaal. Delegaties van Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba zetten hun handtekening onder de conclusies die een dag tevoren al waren getrokken. Deze Slot-Rondetafelconferentie markeert het einde van het proces dat begon met referenda in 2004 en 2005, […]

2 reacties Lees verder →