PB

EU Schuldencrisis: een “Road to Serfdom”?

door PB 09/09/2011

De schuldencrisis gaat door. Politieke leiders buitelen nog altijd van incident naar incident. En ondertussen wordt de roep steeds sterker deze problematische politici maar uit te schakelen. Zo was er in Nieuwsuur woensdag een econoom, prof. Bas Jacobs, die aangaf dat ‘de politiek’ het probleem niet kan oplossen omdat ze er simpelweg te lang over […]

8 reacties Lees verder →

Wilders krijgt van Donner (gedeeltelijk) gelijk

door PB 17/06/2011

Vandaag is de nieuwe integratienota openbaar gemaakt door minister Donner. In de pers werd voornamelijk gewag gemaakt van het afschaffen van een beleid dat gericht is op bijzondere groepen, het afschaffen van de multiculturele samenleving (kan dat?) en van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ‘integrant’. Wat mij echter veel meer interesseert: wat zegt de nota […]

9 reacties Lees verder →

Waar zijn de juristen Europees recht?

door PB 14/06/2011
Thumbnail image for Waar zijn de juristen Europees recht?

Vandaag debatteert de Tweede Kamer weer over Griekenland. Er moet weer rond de 90 miljard naar Griekenland.  S&P heeft de Griekse rating gisteren verlaagd van B naar CCC. Wie de Griekse tragedie volgt, weet dat er veel op het spel staat: allereerst geld, dan nog meer geld, dan de Akropolis, de dromen van eurofielen en -sceptici, de […]

9 reacties Lees verder →

De strijd der professoren III

door PB 22/10/2010

Het schijnt dat op geheime plekken in Nederland hooggeleerde professoren samenkomen voor intellectuele free fights. Nu is dat op zichzelf geen enkel probleem. Integendeel, het is zelfs aan te moedigen wanneer welgestelde gezelschappen zich gezamenlijk beraden op maatschappelijk relevante onderwerpen en daarvoor mensen uitnodigen. Het Vertigo-gezelschap is zo’n gezelschap. Ze spraken daar graag over de zaak Wilders, […]

18 reacties Lees verder →

SGP v. the Netherlands: de laatste kans…..

door PB 14/10/2010
Thumbnail image for SGP v. the Netherlands: de laatste kans…..

De kogel is door de kerk bij de SGP. De mannen gaan in Straatsburg klagen tegen de uitspraak van de Hoge Raad die de Nederlandse Staat beveelt maatregelen te nemen die een einde maken aan het uitsluiten van vrouwen op de kieslijsten van de SGP. Wij hadden dit natuurlijk allemaal al gehoopt. Een spraakmakende zaak voor […]

4 reacties Lees verder →

Een “Joodse” Staat?

door PB 12/10/2010

De onderhandelingen in het Midden-Oosten liggen weer eens stil. Het splijtpunt was deze keer het aflopen van een tijdelijke bouwstop in nederzettingen in de betwiste gebieden. De Palestijnse Autoriteit weigerde verder te spreken totdat deze bouwstop zou worden vernieuwd. Premier Netanyahu was bereid deze bouwstop te vernieuwen onder de voorwaarde dat de Palestijnse Autoriteit de […]

26 reacties Lees verder →

Kabinet Rutte I: Haagse (mannelijke) kwaliteit

door PB 11/10/2010

Het is duidelijk dat er een andere wind gaat waaien in Den Haag. Voor sommigen betekent dit dat ze de wind niet meer in de rug hebben als het gaat om de benoeming op topposities in politieke en maatschappelijke organisaties.  Iedereen herinnert zich misschien nog wel de ruzies die Guusje ter Horst als minister van […]

18 reacties Lees verder →

De Strijd der Professoren II (versie 2)

door PB 04/10/2010

Het is toch opvallend en mag niet onopgemerkt blijven dat een bepaalde professer met de naam Buruma grote bezwaren had tegen het interview van de vier hoogleraren die Wilders verdedigden (Ellian, De Roos, Sackers en Zwart). Hij vond het niet kunnen dat deze hoogleraren zich met de zaak bemoeiden. Hij stelde: ‘Ik vind het al […]

14 reacties Lees verder →

Tastbare Rechtsstaat II

door PB 01/10/2010

Ik heb een oom en tante. Gewoon normale mensen. Hard werken. Openhartig. Normen en Waarden. Echte CDA’ers. Ze hadden veel gespaard: “voor de kleinkinderen”. Daar paste ze twee keer per week een dag op. De kinderen moesten immers werken. Dus het waren ook een beetje haar kindertjes. Die moesten een veilige goede toekomst hebben. En […]

3 reacties Lees verder →

De strijd der professoren

door PB 22/09/2010

Wat doe je als je als experts van de verdediging worden afgewezen door de rechtbank? Precies, dan kom je samen om te bespreken hoe we “toch nog invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de zaak.” En wat is dan natuurlijk de manier: een gezamenlijk interview in “de Pers”. Zo gaven de hoogleraren Ellian, De […]

51 reacties Lees verder →