PWdH

De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

door PWdH 03/06/2014
Thumbnail image for De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

Een tijdje geleden berichtten we op dit blog over de zaak van de verschoven veendijk te Wilnis. De gemeente De Ronde Venen sprak het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht aan tot vergoeding van de schade als gevolg van de dijkverschuiving, waarbij een meter water kwam te staan in een Wilnisser woonwijk. De gemeente baseerde haar […]

3 reacties Lees verder →

Prostitutievergunningen, overheidsaansprakelijkheid en het belang van het belanghebbendebegrip

door PWdH 10/04/2014
Thumbnail image for Prostitutievergunningen, overheidsaansprakelijkheid en het belang van het belanghebbendebegrip

Zoals bekend is prostitutie sinds enige tijd gelegaliseerd en kun je dus ‘gewoon’ een exploitatievergunning voor een prostitutiepand aanvragen bij de gemeente. Een gewone branche zal de prostitutie echter nooit worden. Om te voorkomen dat mensenhandelaars, witwassers en andere duistere figuren met de zegen van het gemeentebestuur een bordeel kunnen openen, gaan burgemeesters niet over één nacht ijs. Ze voeren bijvoorbeeld […]

2 reacties Lees verder →

Boekreview: Verkiezingen of loterij?

door PWdH 12/03/2014
Thumbnail image for Boekreview: Verkiezingen of loterij?

Het kan niemand zijn ontgaan dat ze er weer aankomen: verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraden. De precieze inhoudelijke inzet van die verkiezingen is minder duidelijk. Afgezien dan van de vraag of her en der wel of niet het gedroomde cultuurpaleis of de snelle ringweg moet worden opgetrokken. Het grootste overkoepelende strijdpunt is a-politiek: de opkomst. Daar is bovendien iedereen […]

1 reactie Lees verder →

Het besloten feestje van de rechtsstaat

door PWdH 07/02/2014
Thumbnail image for Het besloten feestje van de rechtsstaat

Begin deze week gingen de alarmbellen weer af bij Nieuwsuur. Dit keer was de rechtsstaat in gevaar. Maar wat zagen we nu eigenlijk? De op dit blog zeer hoog geachte Jit Peters constateerde naast een ondergelopen bootje teleurgesteld dat de door hem gewenste constitutionele toetsing in Nederland nog altijd niet tot de mogelijkheden behoorde. Een advocaat waarschuwde voor gebrekkige voorbereiding van […]

1 reactie Lees verder →

Meer relativiteit in het bestuursrecht

door PWdH 17/01/2014
Thumbnail image for Meer relativiteit in het bestuursrecht

Zo’n drie jaar geleden alweer kwam op dit blog het toen net ingevoerde bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste ter sprake. Dit vereiste houdt in dat de bestuursrechter een besluit dat in strijd is met een wettelijke norm of een norm van ongeschreven recht niet vernietigt, als die norm ‘kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept’. Aanvankelijk was het […]

Lees verder →

Procederen voor een beter klimaat I

door PWdH 24/12/2013
Thumbnail image for Procederen voor een beter klimaat I

Twintig graden met kerst in New York: zou het klimaat dan toch echt veranderen? Aan grillig weer geen gebrek de laatste jaren en feit is dat we in de afgelopen decennia veel koolstofdioxide hebben uitgestoten. In een ultieme poging de politiek in beweging te brengen om die uitstoot terug te dringen, heeft de stichting Urgenda […]

1 reactie Lees verder →

Gemakkelijke meningen: den sterke leidert

door PWdH 16/09/2013
Thumbnail image for Gemakkelijke meningen: den sterke leidert

Het VU-onderzoek naar de emoties van de kiezer heeft heel wat weerklank gekregen. Het zal ongetwijfeld methodologisch buitengewoon deugdelijk in elkaar zitten, maar ik kreeg bij de bevinding dat vooral oudere vrouwen bozer zijn toch een vleeseters zijn hufters-associatie. Boos op de politiek, wat wil dat bovendien zeggen? En de roep om een sterke leider […]

2 reacties Lees verder →

Vrijblijvend experimenteren met vrije prijsvorming

door PWdH 13/12/2012
Thumbnail image for Vrijblijvend experimenteren met vrije prijsvorming

Tegenstanders van marktwerking in de zorg hadden deze zomer reden voor een feestje. Tweede Kamerleden stonden in de rij om het ‘Experiment vrije prijsvorming mondzorg’ na een half jaar de nek om te draaien, toen de vrijgelaten tandartstarieven prompt met 6,1 procent stegen. Dat deze meting slechts de eerste drie maanden betrof en de tarieven […]

2 reacties Lees verder →

Hoe dichter bij Dordt…

door PWdH 06/12/2012
Thumbnail image for Hoe dichter bij Dordt…

Rottende palen jagen bewoners van het ‘aandachtsgebied funderingsproblematiek’ in de gemeente Dordrecht op kosten. Met de houten palen waarop hun huizen zijn gebouwd is niets mis, zolang ze onder water staan. Komen deze palen echter droog te staan, doordat het grondwaterniveau daalt dan beginnen zij te rotten en kunnen op langere termijn problemen met het dragend […]

Lees verder →

Het bluswater van Chemie-Pack

door PWdH 29/10/2012
Thumbnail image for Het bluswater van Chemie-Pack

Om de rubriek overheidsaansprakelijkheid weer eens af te stoffen: hoe liep het af met het bluswater van Chemie-Pack? Na de bekende brand sommeert de gemeente Moerdijk Chemie-Pack haar eigen en omliggende bedrijfsterreinen schoon te maken. Chemie-Pack schakelt hiervoor het bedrijf Wilchem in, dat 1.330 ton zwaar verontreinigd bluswater afvoert en opslaat in een gehuurd schip, de ‘Pafos’. Hoewel […]

6 reacties Lees verder →