PWdH

Waarom de campagne verveelt en cynisch maakt

door PWdH 04/09/2012
Thumbnail image for Waarom de campagne verveelt en cynisch maakt

Voor het blog is er aan de verkiezingen nog niet zo veel te beleven. Staatsrechtelijk wordt het pas interessant met de formatie. Dat belooft nog wat te worden. Niet alleen vanwege de te verwachten verdere versplintering van het landschap. Maar ook vanwege de noviteit van de Kamer die zelfstandig een informateur op pad gaat proberen te […]

3 reacties Lees verder →

Gemakkelijke meningen: het CDA in beweging

door PWdH 20/01/2012
Thumbnail image for Gemakkelijke meningen: het CDA in beweging

Krakend en piepend komt het CDA na anderhalf jaar verlamming in beweging. Het begon met een typisch christendemocratisch relletje over de vraag of de belangrijkste ‘grondtoon’ compassie of solidariteit moet heten. Inmiddels is er het echte werk: Aart-Jan de Geus c.s. hebben nagenoeg een nieuw verkiezingsprogramma in elkaar getimmerd.  Daarmee heeft de partij eindelijk weer concrete politieke strijdpunten in […]

Lees verder →

Aansprakelijkheid toezichthouders en handel met voorwetenschap

door PWdH 13/01/2012
Thumbnail image for Aansprakelijkheid toezichthouders en handel met voorwetenschap

Zijn DNB en AFM aansprakelijk voor de schade van twee bestuurders van een bank, die door de bank zijn ontslagen na aanwijzingen van de toezichthouders, als die aanwijzingen door de bestuursrechter worden teruggedraaid wegens een motiveringsgebrek? Waarom niet. Maar is dat ook zo wanneer aanleiding voor die aanwijzingen een strafrechtelijk onderzoek was naar handel met voorwetenschap […]

Lees verder →

Is er een doctor in de zaal?

door PWdH 08/12/2011
Thumbnail image for Is er een doctor in de zaal?

In een lezenswaardige toespraak stelt Verbeet dat er teveel hogeropgeleiden in de Kamer zitten. 90% van de gekozenen heeft hoger onderwijs genoten, tegen 30% van de bevolking. Nu hoeft het opleidingsniveau van vertegenwoordigers op zichzelf geen bedreiging te zijn voor vertegenwoordiging. Denk aan Pim Fortuyn, die als exhibitionistisch studeerkamergeleerde bij uitstek in staat was alle […]

2 reacties Lees verder →

Feit of fictie

door PWdH 01/09/2011

Afgelopen vrijdag sprak Margreet Ahsmann haar oratie uit. Het zwaartepunt lag bij het plan de RAIO-opleiding af te schaffen als specifiek opleidingstraject voor pas afgestudeerden. Die dreigt met de RIO-opleiding voor juristen met werkervaring te worden opgeborgen in een zogeheten uniform Opleidingshuis voor de rechtspraak. Onder het motto ‘feiten of fictie’ kraakte Ahsmann dit voornemen, dat […]

Lees verder →

Baudet continued

door PWdH 03/07/2011

Je kunt van hem zeggen wat je wilt, maar hij durft wel. Thierry Baudet wist zijn kwintetgenoten Wilhelmina Thomassen en Ernst Hirsch Ballin even in de verdediging te drukken met een ouwe truc: u gaat toch niet ontkennen dat er een probleem is met de legitimiteit van het Hof in Straatsburg. Om al ontkennend het vinden […]

3 reacties Lees verder →

Gemakkelijke meningen: het CDA onder Peetoom

door PWdH 16/06/2011
Thumbnail image for Gemakkelijke meningen: het CDA onder Peetoom

Bij het CDA steeg de nood zo hoog dat er afgelopen voorjaar een open verkiezing moest worden uitgeschreven om een nieuwe voorzitter aan te wijzen. Inmiddels staat Ruth Peetoom al weer enige maanden aan het roer. Wat staat haar te doen om voorheen de grootste partij er weer een beetje bovenop te helpen? De inzet van het […]

1 reactie Lees verder →

Inside Job

door PWdH 23/05/2011

Het oplaaien van de Griekse schuldencrisis toont hoeveel verlies er na de kredietcrisis nog moet worden genomen, zowel door de publieke als de private sector. In de bakermat van de crisis, de VS, is dat uiteraard niet anders. Afgezien van de enorme staatsschuld en voortdurende tekorten op de betalingsbalans, worstelen hypotheekbanken daar nog altijd om te […]

4 reacties Lees verder →

Achtergesteld ‘sparen’ bij DSB

door PWdH 02/05/2011
Thumbnail image for Achtergesteld ‘sparen’ bij DSB

Nieuws van het toezichthouders-aansprakelijkheidsfront. Onlangs legde de Rechtbank Amsterdam de AFM langs de meetlat van de ‘redelijk beslissende toezichthouder’. Het eerste geval van toezichthoudersaansprakelijkheid naar aanleiding van de ondergang van DSB dat bij mijn weten tot een rechterlijke uitspraak heeft geleid, draait om het DSB Bank Achtergesteld Deposito. Op 26 juni 2008 stalt eiseres hierin voor […]

1 reactie Lees verder →

2011 White House Correspondent’s Dinner

door PWdH 01/05/2011
Thumbnail image for 2011 White House Correspondent’s Dinner

Obama over The Lion King, Matt Damon, Donald Trump en journalistiek in moeilijke omstandigheden.

Lees verder →