RdG

Europese verordeningen en het Burgerlijk Wetboek

door RdG 06/12/2017
Thumbnail image for Europese verordeningen en het Burgerlijk Wetboek

Afgelopen november kwamen wetenschappers, wetgevingsjuristen en praktijkjuristen bijeen om de 25e verjaardag van het Burgerlijk Wetboek te vieren. Tijdens het congres 25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek, met het oog op de toekomst discussieerden zij over thema’s als schadebegroting in massazaken, digitalisering en het nog altijd niet ingevoerde Boek 9 over intellectuele eigendom. Aan deze lijst […]

Lees verder →

Verjaring van asbestclaims en artikel 6 EVRM

door RdG 11/04/2017
Thumbnail image for Verjaring van asbestclaims en artikel 6 EVRM

Op dit blog is al eerder aandacht besteed aan Straatsburgse rechtspraak over de verjaring van asbestgerelateerde schadeclaims. Geconcludeerd werd dat deze rechtspraak voor Nederland geen gevolgen had. De Minister kwam vervolgens tot een soortgelijke conclusie. Ook de Hoge Raad ziet geen aanleiding van koers te veranderen, zo blijkt uit een recent arrest. Wat is het […]

Lees verder →

Boekreview: Law, Nation-Building & Transformation

door RdG 08/10/2014
Thumbnail image for Boekreview: Law, Nation-Building & Transformation

In april 1994 vinden voor het eerst na afschaffing van de apartheid  democratische verkiezingen plaats in Zuid-Afrika. In 2014 viert Zuid-Afrika twintig jaar democratie. Men rouwt om de dood van anti-apartheidsstrijder en eerste zwarte president Nelson Mandela, maar staat tegelijkertijd stil bij de enorme ontwikkeling die Zuid-Afrika heeft doorgemaakt. Na afschaffing van de apartheid werd […]

Lees verder →

Rechtsvorming en rechtsbescherming

door RdG 28/08/2014
Thumbnail image for Rechtsvorming en rechtsbescherming

Met de invoering van de Wet versterking cassatierechtspraak is twee jaar geleden een aantal belangrijke veranderingen in gang gezet. Lagere rechters hebben inmiddels de mogelijkheid gekregen prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad (art. 393 Rv), de selectie aan de poort is ingevoerd (art. 80a RO) en de opzet van en toegang tot de cassatiebalie […]

1 reactie Lees verder →

Verjaring van asbestclaims onder de Straatsburgse loep

door RdG 09/04/2014
Thumbnail image for Verjaring van asbestclaims onder de Straatsburgse loep

Van 1965 tot 1978 werkt Hans Moor als monteur in een Zwitserse fabriek waar asbest wordt gebruikt. In mei 2004, vlak voor zijn pensioen, wordt bij hem mesothelioom vastgesteld, een vorm van kanker die het gevolg is van blootstelling aan asbest. In november 2005 overlijdt hij op 58-jarige leeftijd. In verschillende procedures trachten de weduwe […]

1 reactie Lees verder →

Valt er nog iets te kiezen?

door RdG 20/11/2013
Thumbnail image for Valt er nog iets te kiezen?

De inzet van de kantonrechter wordt in Nederland gekoesterd en is in juli 2011 verder uitgebreid. Op een laagdrempelige en toegankelijke manier kan men relatief eenvoudige geschillen op het gebied van arbeid, huur, consumentenkoop en vorderingen tot 25.000 euro aan de kantonrechter voorleggen. Hier ligt een mooie taak voor verzekeraars om burgers en bedrijven tegen […]

3 reacties Lees verder →

Ben ik mijn broeders hoeder?

door RdG 07/09/2013
Thumbnail image for Ben ik mijn broeders hoeder?

Op het moment dat druk wordt overlegd over ingrijpen in Syrië, werd Nederland gisteren geconfronteerd met enkele zwarte bladzijden uit de geschiedenis van humanitaire interventies. Enkele nabestaanden van slachtoffers van de massamoord in Srebrenica stelden de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor de dood van hun familieleden, en werden door de Hoge Raad in het gelijk […]

2 reacties Lees verder →

Opgeheven vinger en eigen boezem

door RdG 27/03/2013

Op 6 maart jl. stuurde minister Timmermans, samen met zijn Deense, Duitse en Finse collega’s een brief aan Commissie-voorzitter Barroso. Daarin onderstrepen zij het belang van het beschermen van het Europese project als waardengemeenschap, juist in tijden van euroscepsis en financiële malaise. Zij schrijven: ‘As you very rightly stated in your State of the Union Address, there […]

9 reacties Lees verder →

Vliegen tussen Scylla en Charybdis

door RdG 22/11/2012
Thumbnail image for Vliegen tussen Scylla en Charybdis

Op 23 oktober bevestigde het Hof van Justitie opnieuw dat passagiers recht hebben op compensatie bij landurige vertraging van hun vlucht. Dit had het Hof eerder beslist in zijn “Sturgeon”-uitspraak van 19 november 2009. Op dat arrest kwam veel kritiek: het Hof zou z’n boekje te buiten zijn gegaan. In deze bijdrage bespreek ik eerst hoe […]

1 reactie Lees verder →

Afmars van het voorstel voor een Gemeenschappelijk Kooprecht?

door RdG 27/09/2012
Thumbnail image for Afmars van het voorstel voor een Gemeenschappelijk Kooprecht?

Al jaren wordt – onder leiding van de Europese Commissie – nagedacht en onderhandeld over vorm, inhoud en wenselijkheid van één Europees systeem van contractenrecht naast de 27 nationale rechtsstelsels. Sommigen zien een volwaardig Europees Burgerlijk Wetboek gloren aan de horizon. Hesselink schreef in 2004, bij de presentatie van het Action plan on European contract law dat weliswaar […]

Lees verder →