RdG

De lotgevallen van meneer Haas

door RdG 18/04/2012
Thumbnail image for De lotgevallen van meneer Haas

Op 20 januari 2011 deed het EHRM uitspraak in de zaak Haas c. Suisse. De feiten: Ernst G. Haas is een 57-jarige man die al 20 jaar lijdt aan een ernstige bipolaire stoornis (stemmingswisselingen: ene moment manisch, andere moment depressief). Na twee mislukte zelfmoordpogingen wendt hij zich tot meerdere psychiaters om het dodelijke middel sodium […]

Lees verder →

Dag Sinterklaasje?

door RdG 06/12/2011
Thumbnail image for Dag Sinterklaasje?

Het “heerlijk avondje” is weer voorbij. Dit geldt ook voor de talloze Sinterklaas–verhuurbedrijven, die op een avond soms wel twintig huizen langsgaan om de kinderen en hun ouders tegen een mooie vergoeding te verrassen, terwijl buiten de chauffeur de agenda nauwlettend in de gaten houdt. Dat gaat heel vaak goed en is hartstikke leuk voor […]

2 reacties Lees verder →

De verjaring voorbij

door RdG 20/09/2011

Terwijl oorlogsmisdadiger Ratko Mladic nog maar net overgebracht was naar Scheveningen, werden toehoorders in het Haagse Paleis van Justitie geconfronteerd met een drama dat net zo goed in Bosnië had kunnen zijn voorgevallen. Aan de orde was echter een wat verder verleden: 9 december 1947, Rawagedeh, Indonesie. De feiten zijn inmiddels bekend. Op die dag is […]

1 reactie Lees verder →

Arnold Schwarzenegger en de vrijheid van meningsuiting

door RdG 30/06/2011

Een andere blog besteedde er reeds aandacht aan, maar deze mooie uitspraak (Brown v. Entertainment Merchants Association) van het Amerikaanse Supreme Court mag ook hier niet onvermeld blijven. Afgelopen maandag werd bekend gemaakt dat een restrictie op de verkoop of verhuur van agressieve videogames aan minderjarigen in strijd is met het recht op vrije meningsuiting (First […]

1 reactie Lees verder →

Schoenmaker, blijf bij je leest!

door RdG 25/05/2011

De slotverklaring van de lidstaten in “Izmir” werd weliswaar gehuld in diplomatieke bewoordingen, maar bevatte niettemin duidelijke aanwijzingen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Om de werklast te verminderen, moet het Hof zelf ook mee werken. Meer vertrouwen (‘margin of appreciation’) in de lidstaten, alleen ingrijpen bij serieuze mensenrechtenschendingen. Aan deze boodschap […]

Lees verder →

Zambrano v. McCarthy

door RdG 05/05/2011

Eerder werd op dit blog al verslag gedaan van het lang verwachte HvJ-arrest Zambrano. In die zaak zagen de kinderen van Ruiz Zambrano, EU-burgers Diego en Jessica, zichzelf geconfronteerd met een klassiek geval van reverse discrimination. Een beroep op het (veelal) gunstiger Europees recht (EU-burgerschap, art. 20 VWEU) staat namelijk slechts open voor hen die gebruik maken […]

Lees verder →

Kruisbeeld in Italiaans klaslokaal

door RdG 18/03/2011
Thumbnail image for Kruisbeeld in Italiaans klaslokaal

Professor Janneke Gerards had nog nauwelijks haar opiniestuk over het EHRM-debat online gezet of de uitspraak van de Grote Kamer van het EHRM in de geruchtmakende Lautsi-zaak is bekend gemaakt. Zij schrijft: ‘In zijn eerdere opiniebijdrage voor het NRC Handelsblad baseert Zwart zijn kritiek op het Hof bijvoorbeeld vrijwel volledig op de kameruitspraak in Lautsi/Italië. Daarbij noemt hij […]

4 reacties Lees verder →

Is de EU een mensenrechtenorganisatie?

door RdG 18/03/2011

Wat is daarop uw antwoord? ‘Nee’, zo lieten prof. dr. Allan Rosas (rechter bij het HvJ) en prof. dr. Martin Kuijer (raadadviseur Mensenrechten) gisteren weten bij het seminar Is the EU a human rights organization?, georganiseerd door het Asser Instituut en de ambassade van Finland. Rosas nam uitgebreid de tijd om de stelling te ontkrachten. […]

Lees verder →

Ernst Hirsch Ballin vs. ‘Hofbashers’ II

door RdG 08/02/2011

In het opgelaaide debat over rechtsstaat, democratie en mensenrechten hoeven we voor de mening van oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin niet meer te verwijzen naar oude toespraken. Hij heeft zich als ambteloos burger nu ook uitgesproken in het NJB. Nadat Hirsch Ballin kort heeft besproken wat verstaan kan worden onder “de rechtsstaat” wijdt hij […]

Lees verder →

Onterecht vertrouwen in Griekenland

door RdG 23/01/2011
Thumbnail image for Onterecht vertrouwen in Griekenland

Wederom opschudding in vreemdelingenland. Eerder schreef ik over de EHRM-zaak M.S.S. v. Belgium and Greece. De uitspraak is vrijdag bekend gemaakt. Niet minister Leers is ‘wederom’ op zijn vingers getikt, zoals ik dhr. Spekman (PvdA) vrijdagavond in Nieuwsuur hoorde beweren. Het gaat om onze zuiderburen. Die stuurden een asielzoeker (‘M.S.S.’) terug naar Griekenland om daar zijn asielprocedure af […]

2 reacties Lees verder →