WV

Rechtsgeleerdheid ≈ wetenschap

door WV 22/08/2011

Ter gelegenheid van de start van het academisch jaar plaatst Wim Voermans vraagtekens bij de klachten uit de praktijk dat afgestudeerde juristen te weinig weten. Prof. Margreet Ashmann gaat hier a.s. vrijdag in haar oratie ook op (waarschijnlijk tegen) in. Juristen maken niet graag ruzie met elkaar, al zou je anders denken. Minzaam in de […]

13 reacties Lees verder →

Wim Voermans over Moszkowicz: E = E (de kunst van eerlijk)

door WV 29/07/2011
Thumbnail image for Wim Voermans over Moszkowicz: E = E (de kunst van eerlijk)

Nou ja, als je het me zo op de man af vraagt: ik heb inderdaad moeite met Bram Moszkowicz. Niet alleen omdat het zo’n aanstellerige ijdeltuit is en omdat hij de Nederlandse taal zoveel geweld aandoet (archaïsch taalgebruik en hij rondt een zin nooit fatsoenlijk af – let er maar eens op). Niet alleen dat, […]

6 reacties Lees verder →

Zijn juristen te vertrouwen?

door WV 19/07/2011

We zijn maar een gek volkje, wij juristen. Eigen gebruiken, een eigen stijl. Een beetje een hang naar gezwollen geheimtaal (‘welaan’, ‘mitsdien’, ‘zulks’), ouwelijk gefrons om diepe gedachten te doen vermoeden, waardering voor indirecte reactie die zorgvuldigheid suggereert. En dan die de voor buitenstaanders soms onnavolgbare rituelen (schudden van de mouwen van de toga, breed […]

Lees verder →

Column Wim Voermans: rechten studeren

door WV 06/07/2011

Bij het verschijnen van de Strategische Agenda voor Hoger Onderwijs, in deze weken waarin een nieuw cohort rechtenstudenten moet kiezen tussen de Kluwer en de Vermande een column over het begin van de rechtenstudie van Wim Voermans, inmiddels hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Alles heeft een begin. Ook een rechtenstudie, ook de mijne. Al […]

1 reactie Lees verder →

Column Wim Voermans: boete langstudeerders in strijd met rechtszekerheid

door WV 04/02/2011

Zoals alleen de Hoge Raad dat kan; read it and weep: Het tweede onderdeel van het middel beroept zich op de in 3.4 vermelde leer dat strikte toepassing van de wet onder omstandigheden zozeer in strijd kan komen met fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege moet blijven en betoogt dat de gewraakte bepalingen van de Harmonisatiewet […]

6 reacties Lees verder →

Spelregels huidige formatieprocedure uit de tijd

door WV 09/09/2010

Zijn de regels die het formatieproces beheersen de afgelopen dagen geschonden?  VVD-leider Rutte’s mededeling in Tweede Kamer dat hij door wilde onderhandelen is volgens sommigen in strijd met de staatsrechtelijke regels van het formeren. Die gebieden immers dat de koningin op basis van consultaties een informatieopdracht of formatieopdracht geeft. Nu was het volgens sommigen al […]

2 reacties Lees verder →

Senaat past terughoudendheid gedurende de formatie

door WV 30/08/2010
Thumbnail image for Senaat past terughoudendheid gedurende de formatie

Het was tot voor kort goed gebruik dat de Eerste Kamer zich wat op de achtergrond hield bij de formatie. Ten eerste omdat de informatie en formatie meestal direct zijn gerelateerd aan Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat er na (of op basis van) die verkiezingen om de getalsverhoudingen te vertalen in een coalitie die het vertrouwen […]

Lees verder →

Voor paal met de rechts(s)taat

door WV 22/02/2010

De Partij van de Arbeid heeft nauwelijks nog juristen in de partijtop en al helemaal niet meer in de Tweede Kamer. Het was altijd al een economen- en politicologenpartij maar met het ineenstuiken van de bestuurlijke vernieuwingsdrift, zo’n drie jaar geleden, zijn zelfs de laatste meesters aan de kant gezet. Aleid Wolfsen deed de deur […]

5 reacties Lees verder →

Artikel 272 Wetboek van strafrecht – mag je lekken uit de ministerraad?

door WV 30/09/2009

We hebben in Nederland een heus verbod op uit de school klappen. Artikel 272 Wetboek van Strafrecht. Het eerste lid daarvan luidt: ‘Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, […]

3 reacties Lees verder →