Back to the future! (en verder)

door GB op 24/07/2009

in Haagse vierkante kilometer

Een voorzitter van de Nederlandse Juristen Vereniging pleegt tijdens een jaarvergadering een ‘jaarrede’ af te steken. Dit jaar gold dat voor mr. R.J. Hoekstra. Zijn rede staat hier en verscheen vorige week in het NJB.

Zie ik het goed, dan pleit hij voor het opwaarderen van de klassieke codificerende wetgeving. Tussen al het geweld over een half procentje WW-premie hier en Nitraatrichtlijn daar vraagt Hoekstra zich af waar Mozes en zijn stenen tafelen zijn gebleven. Hoekstra benoemt daarvoor een aantal ontwikkelingen – de bekende. Interessanter wordt het als het doosje met de ‘oplossingen’ opengaat. Waarheen, Hoekstra?

Terug naar politici als Thorbecke, dat waren tijden waarin het parlement nog iets voorstelde. Terug naar vóór 1917, toen het districtenstelsel werd afgeschaft. Terug naar vóór 1983, toen de functionele triasaanduiding (‘wetgeving als functie’) uit de Grondwet is gehaald. Terug naar 1993 (of vóór 1917) toen de valbijlprocedure voor formele wetgeving op de agenda stond.

Maar aan constitutionele toetsing heeft Hoekstra ‘geen onmiddellijke behoefte.’ Sterker: ‘de trias politica loopt het risico te worden verstoord.’ Bovendien vindt Hoekstra dat we met het onderscheid van het wetsvoorstel Halsema (alleen toetsing aan ‘klassieke’ rechten) ‘uit de pas zouden lopen’ met de rest van de EU.

Alsof we met een algemeen toetsingsverbod niet veel harder uit de pas lopen. Voor zover dat al een argument is. En waarom zou de trias in gevaar komen? Juist de functionele verdeling binnen de trias pleit voor constitutionele toetsing. Immers, toetsing van de lagere norm aan de hogere staat in het hart van de functie ‘rechtspraak’. Om het werk van Hoekstra af te maken: terug naar vóór 1848, de invoering toetsingsverbod. Thorbecke zou het er mee eens zijn geweest.

Vorige post:

Volgende post: