Baudet continued

door PWdH op 03/07/2011

in Rechtspraak

Je kunt van hem zeggen wat je wilt, maar hij durft wel. Thierry Baudet wist zijn kwintetgenoten Wilhelmina Thomassen en Ernst Hirsch Ballin even in de verdediging te drukken met een ouwe truc: u gaat toch niet ontkennen dat er een probleem is met de legitimiteit van het Hof in Straatsburg. Om al ontkennend het vinden van oplossing voor de overbelasting van het hof te blokkeren.

Inhoudelijk blijft Baudet nog altijd moeilijk te volgen. Ten principale ontkent hij niet het belang van een rechter die waakt over fundamentele rechten en als ik het goed begrijp zelfs niet van een bovennationale rechter. Zolang die ten minste niet op de stoel van de wetgever en de politiek gaat zitten. Maar de kern van de wakende rechter in een liberale democratie is dat hij af en toe grenzen stelt aan de volkssoevereiniteit. De meerderheid kan zijn eigen boontjes wel doppen.

In de gematigdere variant wil Baudet onderscheid maken tussen zaken die er mensenrechtelijk echt toe doen, waarvoor het hof ten slotte is opgericht, en politieke zaken, waarover de wetgever en eventueel hoogstens de nationale rechter zich mee mag bemoeien. Zoals de SGP-zaak of de Hirst-zaak betreffende het stemrecht van Engelse gedetineerden. Het probleem is dan een zinvol afbakeningscriterium te formuleren. ‘Irritatie’ bij het grote publiek van Nederland respectievelijk Engeland lijkt dan wel erg arbitrair.

Thomassen wees op het belang van rechterlijke prudentie en onthulde dat rechters soms wellicht de neiging hebben een stapje te ver te willen gaan. Hirsch Ballin noemde als mogelijke oplossing om te voorkomen dat het hof inderdaad bezwijkt aan zijn zaaksaanbod het versterken van de rechtsstaat in het Oostblok. Ten opzichte daarvan fungeert het hof als vierde instantie. Dààrvoor is het niet opgericht.

Een ander kort en krachtig antwoord op legitimiteitsvraag werd deze week geformuleerd door de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, Jaap Polak, in een NJB-interview (afl. 25). Ja, het hof beperkt de nationale autonomie. Maar dat is een bewuste keuze en behoort zo te zijn.

1 BS 03/07/2011 om 15:36

Baudet blijft moeilijk te volgen. De grootste oorzaak daarvan is dat hij een taal spreekt die anderen blijkbaar niet verstaan.

Een voorbeeld. Baudet trok een vergelijking tussen het EHRM en de commissie gelijke behandeling: Hoewel hun nobele doel en achterliggende gedachten wordt door eenieder erkend en ondersteund, bespreken beide instituten zich uit over zaken waarvoor ze niet direct bedoeld zijn (“vrouwen-happyhour”). Hierdoor neemt de waarde van deze instituten en haar uitspraken af.

In principe geeft Baudet hier een juiste vergelijking van twee situaties waarin een instituut haar raison d’etre voorbijschiet. Het voorbeeld is echter zeer ongelukkig gekozen; bijna alle deelnemers van het kwintet begonnen te steigeren ‘dat het EHRM en de commissie gelijke behandeling toch echt niet vergelijken zijn’. Daarmee lijkt Baudet er niets van te hebben begrepen, maar heeft dat misschien wel…. duidelijker wordt het debat in ieder geval niet!

Uit dit voorbeeld destilleer ik dat de stellinginname van Baudet en Hirsch Ballin eigenlijk niet ver van elkaar ligt: het hof moet niet ingezet worden waar zij niet voor is opgericht. De vraag of het EHRM met 0,1of 2 billen op de politieke stoel mag gaan zitten is daarmee in dit debat niet beantwoord doordat de sprekers 55 minuten lang elkaar heel goed konden horen, maar niet verstaan. Als Baudet, die als boodschapper op de buhne is gesprongen, nu ook de taal van zijn publiek gaat spreken, is er wellicht een antwoord wat alle kwintetters tot tevredenheid kan stellen!

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: