Belgisch staatsrecht on tour

door AM op 01/06/2010

in België

Post image for Belgisch staatsrecht on tour

Een inspirerend initiatief van een aantal in publiekrecht gespecialiseerde onderzoekers van de Universiteit Antwerpen: staatsrecht on tour. Naar aanleiding van de federale verkiezingen in België van 13 juni a.s. en de problematiek ‘Brussel-Halle-Vilvoorde’, groeide bij David Keyaerts, Yannick Peeters, Maxime Penen en Werner Vandenbruwaene het idee om, bij wijze van maatschappelijke dienstverlening, op middelbare scholen presentaties te geven over deze kwestie. Het animo onder middelbare scholen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant bleek groot te zijn. Tot de week voor de verkiezingen trekt het team langs de scholen om met 18-jarigen te praten over BHV, ongrondwettelijke verkiezingen en witte konijnen. Wie wil beluisteren hoe dat in zijn werk gaat kan terecht op de site van de Belgische Radio 1. Jammer dat Nederlandse staatsrecht een stuk minder spannend is. Of kunnen we het spannender maken?

Vorige post:

Volgende post: