Bestuursrechter haalt stevig uit naar minister Kamp

door GB op 23/07/2011

in Bestuursrecht, Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak, Uitgelicht

De civiele voorzieningenrechter verwees de aardbeientelers die graag een Roemeen in dienst hebben naar het bestuursrecht. Als ze een concreet probleem hadden, moesten ze maar bij de bestuursrechter klagen. Van die zuiverheid plukt de sector bestuursrecht in ieder geval de zure vruchten. Midden in de zomer zitten ze daar op een hele serie verzoeken om een voorlopige voorziening te beslissen. Maar ze zijn er voor gaan zitten.

De bestuursrechter draait de duimschroeven voor de minister stevig aan. Zo beleeft hij het kennelijk ook; in de motivering heet het vaak ‘dit klemt te meer.’ Juridisch interessant is de vraag of de minister – onder gelijkblijvende regelingen – de inhuur van Bulgaren en Roemenen meer mag indammen dan vroeger gebruikelijk was. Hoe verhoudt zich dat tot de zogenaamde standstill bepaling die eist dat alles bij het oude blijft? Hoewel we er op dit blog al uit waren, acht de rechter deze vraag te ingewikkeld voor de spoedprocedure.

Hij heeft een antwoord erop ook niet nodig. Met een voor een bestuursrechter redelijk indringende toets laat de bestuursrechter weinig heel van het UWV, dat de nieuwe lijn van Kamp moest verdedigen. In de eerste plaats kan de minister niet zomaar volstaan met een belrondje langs uitzendbureau’s die natuurlijk allemaal hoog opgeven van hun contacten in Spanje en Griekenland. Bovendien is het niet reeel om daar ook uitzendbureaus bij mee te tellen die 1000 euro bemiddelingskosten rekenen. Verder is het een schending van het vertrouwensbeginsel om zo laat de boel nog aan te scherpen, onduidelijkheid te laten bestaan over wat dan precies de nieuwe eisen zijn en toch de werkvergunningen te weigeren.

Maar de meest beschamende conclusie wordt getrokken ten aanzien van de kern van het verhaal van Kamp, namelijk over de ‘kaartenbakken’ vol met afgestudeerde Communicatiewetenschappers die te beroerd zijn om aardbeien te plukken. ‘Van enige bijzondere activiteit van verweerder, die in de bemiddeling naar arbeid van in dit bestand voorkomende werkzoekenden toch een bijzondere taak heeft, is niet gebleken.’

De uitkomst is dan ook niet mis: ‘Uit het vorenstaande volgt dat het bestreden besluit niet voldoende zorgvuldig is voorbereid, een draagkrachtige motivering ontbeert en in strijd is met het vertrouwensbeginsel en het beginsel van een evenredige belangenafweging.’

Voor parlementariërs die minister Kamp willen controleren: hier staat dat de minister na zijn verhaal voor de camera’s over luie werkelozen niets heeft gedaan met de kaartenbakken bij het UWV. Wel heeft hij het gepresteerd om zo’n beetje alle beginselen van behoorlijk bestuur te (laten) schenden.

1 Gary Avercamp 24/07/2011 om 13:05

Is de Afdeling bevoegd in de bodemprocedure? Dan komt het wel weer goed voor de minister.

2 PJK 25/07/2011 om 10:05

De Vovo is hangende de beslissing op bezwaar, daarna krijgen we de rechtbank en de Afdeling!

Overigens bleek tijdens zitting dat de beslissing op bezwaar er aan komt en dat die wel gemotiveerd is. Ben benieuwd!

3 sander_1583 01/08/2011 om 15:26

Tja onzorgvuldig bestuur is natuurlijk niet de bedoeling, wat de auteur er nog bijpakt in zijn proactieve stuk kan ik niet helemaal plaatsen.
Wat moet Kamp met de kaartenbakken van het UWV doen dan? Het is toch apart dat mensen zich te goed voelen voor bepaalde baantjes. Of dat de armoedeval te hoog ligt in nl?

Met name is het waardeloos dat Kamp zo laat met een inconsequente actie/maatregel komt…. Meer ook niet

4 GB 01/08/2011 om 16:17

“Het is toch apart dat mensen zich te goed voelen voor bepaalde baantjes.”

Wat Kamp met de kaartenbakken van het UWV moet doen is die stelling ook onderbouwen in plaats van alleen maar in de pers suggereren.

5 Paul Kirchhoff 11/09/2011 om 22:19

Minister Kamp besluit op het moment dat de produkten zo ongeveer geoogst moeten worden dat daarvoor geen berope gedaan mag worden op Bulgaren en Roemenen omdat er voldoende werkelozen beschikbaar zouden zijn voor het oogsten.
Alleen het late tijdstip waarmee de minister met zijn oekaze komt is al voldoende om de rechtsgrond van die beslissing aan te vechten.
Eris hier duidelijk sprake van symboolpolitiek die wordt uitgestreden over de ruggen van ondernemenrs. Je zou van een VVD minister minimaal verwachten dat hij begrip heeft voor de kwetsbare positie van ondernemers.
Daarnaast is wat meer respect voor de rechtsbeginselen die op deze kwestie betrekking hebben ook geen overbodige luxe.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: