Bewegend staatsrecht: machtige spruitjes

door GB op 28/06/2009

in Varia

Afgelopen zaterdag wijdde de NOS alsnog een uitzending aan 100 jaar Juliana. De insteek van de NOS was om nadruk te leggen op haar positie als een sterke en vasthoudende vorstin. Ook binnen de constitutionele monarchie. Daarmee neemt Juliana haar verwachte plaats in tussen de andere dominante Oranjes: Wilhelmina, die na de oorlog zo’n beetje de absolute monarchie wilde invoeren, en Beatrix die zich al jaren het beeld moet laten aanleunen in zo’n beetje elk bord pap een dikke vinger te hebben.

Toch is het feitelijke trackrecord van Juliana al een tijdje aanmerkelijk imposanter dan dat van Beatrix. Juliana hield executies tegen, dwars tegen de wens van de toenmalige Minister van Justitie in. Juliana vertikte het om aan de Wet op het Koninklijk Huis mee te werken. Juliana stond namens het hele Koninkrijk doodleuk bij het Amerikaanse congres een of ander vaag verhaal op te hangen over goodwill en understanding. Juliana was het die een strafrechtelijk onderzoek (i.c. tegen Bernhard) voorkwam. En zij was het die er openlijk voor uitkwam een bloedhekel te hebben aan alles wat conservatief en ouderwets was. Wellicht was dat het motto om met enthousiaste hand de formatie van het Kabinet Den Uyl te leiden. Anderzijds: Fasseur heeft laten zien dat ze ook zo sterk en professioneel was dat Greet Hofmans niet aanwijsbaar invloed heeft gehad op het landsbestuur.

Beatrix, daarentegen, moet het doen met een schamele ambassadeursbenoeming, een onhandige uitspraak in de kruisrakkettenzaak en wat borrelpraat over de pepperspray. Of moeten we ons geen rad voor ogen laten draaien en wachten op het eeuwfeest van Beatrix geboorte om de definitieve stand op te maken? Het zijn immers de écht machtigen die ook hun eigen sporen kunnen uitwissen. Toch geloof ik niet dat dat in deze tijd makkelijk is. Ik denk daarom dat we de les moeten trekken dat machtsuitoefening toch ook vooral uit onvermoede richtingen komt.

Voortaan geen afleidingen van gezellige mensen die ‘gewoon’ willen zijn accepteren. Het is tijd voor een nieuwe top 200; niet gebaseerd op belangrijke handdrukken. Is het al iemand opgevallen dat Erica Terpstra grootse ambities heeft ontketend?

Vorige post:

Volgende post: