Bewijzen van wat zich in de peeskamer afspeelt

door CM op 25/05/2012

in Bestuursrecht, Rechtspraak

Post image for Bewijzen van wat zich in de peeskamer afspeelt

Wat zich in de peeskamer afspeelt, weten alleen prostituee en klant uit de eerste hand. De burgemeester ziet zich soms echter verplicht door het sleutelgat te gluren. Op grond van de APV moet de exploitatie van prostitutiebedrijven namelijk voldoen aan bepaalde (hygiëne)eisen. Bijvoorbeeld: de exploitant moet ervoor zorgdragen dat er met condooms wordt gewerkt. Een exploitant die expliciet of impliciet prostituees dwingt zonder condoom te werken kan zijn vergunning verliezen. Het probleem voor de burgemeester: hoe houd je daar effectief toezicht op? Je kan moeilijk een ambtenaar laten meekijken.

In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam kwam deze moeilijke toezichts- en bewijspositie van de burgemeester aan de orde. In de betreffende zaak stelde de burgemeester zich op het standpunt dat de exploitant diens prostituees dwong zonder condoom seks te hebben en dat hij de vergunning daarom mocht intrekken. De bewijsmiddelen: anonieme verklaringen van prostituees, afgelegd bij een vertrouwenspersoon, en posts op een internetforum (van klanten). De exploitant bracht verklaringen in van prostituees die de stellingen van de burgemeester ontkrachtten. Bij de rechter-commissaris verklaarden drie prostituees in overeenstemming met deze verklaringen. Aan de orde was de vraag of met deze bewijsmiddelen, mede gelet op het overgelegde tegenbewijs, de stellingen van de burgemeester konden worden bewezen.

De rechtbank opent haar beoordeling met een mooie, algemene overweging. De invloed van het proefschrift van Ymre Schuurmans over het bestuursrechtelijk bewijsrecht (Bewijslastverdeling in het bestuursrecht)  is daarin duidelijk leesbaar:

De rechtbank is echter ook van oordeel dat een dusdanig belastend besluit als het onderhavige intrekkingsbesluit gedragen moet kunnen worden door de onderliggende feiten en omstandigheden en de bewijsmiddelen waaruit deze blijken. De feiten en omstandigheden dienen bovendien voldoende concreet en verifieerbaar te zijn.

Aan deze vereisten voldoet de burgemeester volgens de rechtbank niet. De verklaringen zijn “van horen zeggen” (namelijk afgelegd bij de vertrouwenspersoon), niet verifieerbaar (want anoniem), en worden bovendien onvoldoende gesteund door overige bewijsmiddelen (de publicaties op het internetforum zijn immers net zo anoniem en net zo weinig verifieerbaar). Bovendien is het overgelegde bewijsmateriaal in strijd met de niet-anonieme verklaringen (die zowel schriftelijk als bij de RC zijn afgelegd). Derhalve:

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen had van verweerder mogen worden verwacht dat verweerder op basis van bovengenoemde verontrustende signalen nader onderzoek zou hebben verricht. Verweerder heeft dit naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte nagelaten. De rechtbank heeft begrip voor het standpunt van verweerder dat prostituees niet snel overgaan tot het doen van aangifte of melding van misstanden in de werkomgeving, omdat zij hechten aan hun anonimiteit. In het onderhavige geval bestond volgens verweerder daarnaast nog de angst bij de prostituees dat hun identiteit bij eiseres bekend werd. Gelet echter op de aard en ernst van de meldingen had het naar het oordeel van de rechtbank toch op de weg van verweerder gelegen om in ieder geval pogingen te ondernemen de betreffende prostituees ertoe te bewegen om ofwel bij verweerder ofwel bij de politie een (anonieme) verklaring af te leggen.

Kan de exploitant, zoals diens advocaat in de media aangaf, nu inderdaad forse schadeclaims gaan indienen? Dat moet nog maar worden bezien. De rechtbank geeft namelijk aan dat er wellicht methoden zijn om het vereiste bewijs wel te leveren. Bovendien: een hoger beroep biedt de burgemeester mogelijk soelaas (mij is niet bekend of een dergelijk beroep is ingesteld). De Afdeling kan een andere bewijslastverdeling aanleggen. In haar boek Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure merkt Schreuder-Vlasblom op dat de bewijslast van bestuursorganen lichter kan worden, als de door het bestuur te beschermen belangen groot zijn (als voorbeeld noemt ze het strafontslag van een politieambtenaar wegens verdenking van criminele activiteiten). Mogelijk is dat het haakje dat de burgemeester nodig heeft om zijn handhavingsbesluit alsnog te redden.

Vorige post:

Volgende post: