Bill’s rol

door GB op 28/01/2008

in Buitenland

Er is nogal wat te doen over de rol van Bill Clinton in de campagne. Soms geldt hij als infanterist-derde-klasse voor het vuile werk, en even later als strateeg en come-back-brein achter de hele campagne zijn vrouw. Maar over een ding zijn is iedereen het eens: de amateur saxofonist blaast een fors partijtje mee.

Dat geeft te denken voor zijn mogelijke rol straks, als first lad. De aanstaande vice-president mag er wel een hobby bijnemen. Of zal Bill zelf de vice-president worden? Mag dat eigenlijk?

Daarover zijn de meningen verdeeld. De Amerikaanse Grondwet bevat namelijk een amendement dat verbiedt dat iemand meer dan twee keer als president verkozen wordt. Dit amendement is een reactie op de regeerperiode van Franklin D. Roosevelt, die pas na vier verkiezingsoverwinningen het Witte Huis (horizontaal) verliet.

Bill is al twee keer gekozen als president van Amerika, en daarmee is de koek voor hem wat dat betreft dus op. Aan het einde van zijn tweede termijn merkte hij nog wel op dat het misschien beter was om het amendement te lezen als zou het verboden zijn om meer dan twee keer achter elkaar president te zijn. Macht werkt kennelijk verslavend.

Het punt is nu dat als Bill vice-president wordt, hij dan automatisch president wordt als er iets met Hillary zou gebeuren. Waardoor hij – hoe je het wendt of keert – voor de derde keer in de oval office zit.

Constitutionalisten zijn verdeeld of dat kan. Sommigen stellen dat er slechts een grondwettelijk verbod is op het drie keer als president gekozen worden, en niet op het langer dan twee termijnen dienen als een president. Dan zou Bill dus gewoon de running mate van zijn vrouw kunnen worden. Anderen beweren echter dat iemand niet alleen als vice-president, maar ook als mogelijke president gekozen wordt, en dat het verbod dus wel van toepassing is. Bovendien past dit in ‘de geest’ van het amedendement.

Als Bill een gooi gaat doen, dan staat ons dus nog wat juridisch vuurwerk te wachten. Om Tocqueville te parafraseren: in de VS zijn nauwelijks morele of politieke tegenstellingen te bedenken die niet vroeg of laat juridische tegenstellingen worden.

1 JAdB 29/01/2008 om 19:53

Leuke kwestie. Het amendement luidt als volgt:

No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once.

Het tweede gedeelte van deze zin zegt dat mensen die als president hebben gefungeerd terwijl iemand anders als president was gekozen (zoals in het voorbeeld van de vice-president die bij het overlijden van de president diens functie overneemt), slechts eenmaal gekozen mag worden, mits de termijn waarin hij als niet-gekozen president fungeerde langer dan twee jaar is.

Het zou dus kunnen dat iemand voor 10 jaar de functie van president kan uitoefenen. Twee termijnen als gekozen president, en twee jaar als plaatsvervanger.

Zou Bill Clinton als vice-president niet de functie van Hillary mogen overnemen indien zij komt te overlijden en de volgende presidentsverkiezingen anderhalf jaar later zijn?

Hmmhmm.

29 januari 2008 19:

2 GB 31/01/2008 om 10:29

10 jaar? ik zou eerder zeggen 6jaar. Volgens mij betekent meer dan twee jaar invallen het verlies van de mogelijkheid tot herverkiezing.

3 JAdB 31/01/2008 om 12:55

Neenee, 10 jaar. Al je namelijk twee jaar of minder als (niet-gekozen) president hebt opgetreden, dan geldt de regel dat je nog maar een keer verkozen mag worden niet. Dan wordt immers niet voldaan aan het criterium “for more than two years”.

Dus dan geldt de hoofdregel: je mag twee keer verkozen worden.

Vorige post:

Volgende post: