Blogposts als wetenschappelijke output?

door PWdH op 08/05/2010

in Varia

Onlangs betoogde Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de UL, in het NJB (4 april jl.) dat het de opdracht is ‘van de faculteiten (rechtsgeleerdheid) om digitale publicaties, waaronder die op weblogs en in digitale tijdschriften, een volwaardige plaats te geven in de beoordeling van de wetenschappelijke output van wetenschappers en ook overigens aan te moedigen’. Daar kunnen we het natuurlijk alleen maar van harte mee eens zijn. Met dank aan het (onlangs vernieuwde) NJBlog.nl is zijn betoog nu voor eenieder toegankelijk.

De vraag is natuurlijk hoe wetenschappelijk via een blog geleverde output is. Sowieso woedt er een voortdurend debat over de wetenschappelijkheid van rechtsgeleerde publicaties. Inmiddels gaat het vooral om het nut van formele criteria. Staan er voetnoten onder, is het niet te lang (en niet te kort), is het gepeerreviewd, gepubliceerd in een ‘wetenschappelijk’ en niet een ‘vak-‘tijdschrift etc. Het zou echter een misverstand zijn blogpublicaties reeds op het grond van het formele criterium ‘blog’ af te serveren. Zeker zijn er veel weblogs die nauwelijks inhoudelijk zijn te noemen. Ook dit weblog kent minder inhoudelijke stukjes. Sterker nog, wij stellen ons ten doel tussen alle ernst de nodige luchtige stukjes te publiceren. Het moet tenslotte wel leuk blijven. Toch halen vele posts volgens mij zeker het niveau van ‘populariserende’ publicaties in dag- en weekbladen, als het niet semi-wetenschappelijk is (voetnoten blijven tenslotte ontbreken). Blijft u dus vooral uw overtollige semi-wetenschappelijke output insturen.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: