Boekreview: Brief aan een jonge academisch gevormde vrouw

door GB op 12/08/2009

in Recensies

Er is weer een boekje van prof. Nieuwenhuis uitgekomen, met een verzameling van artikelen die elders verschenen. De leeservaring is zoals met zijn andere boekjes: grinniken om de grappige vondsten, meezingen op de vaste thema’s en tegen de tijd dat je het zat begint te worden is het boekje uit. Wat resteert is het ‘register van personen en onderwerpen’, dat achterin de bundel staat. Maar eigenlijk is dat geen goede ontsluiting. Een register van Zere Plekken waar Nieuwenhuis de vinger op legt lijkt me beter op zijn plaats. Daarvoor alvast deze aanzet:

Amsterdam, Het Hof -: heeft het begrip ‘haatzaaien’ in elkaar geknutseld zonder wettelijke grondslag
Groenewegen, F.T. : schreef een proefschrift over wetsinterpretatie zonder één Franse bron te hebben gebruikt
Kortmann, S.C.J.J.: ijzeren logica zegt niet alles over het Kelly arrest
Kortmann, C.A.J.M.: rigorist uit Nijmegen
Lawson, R.: heeft ooit uitspraken van het CERD proberen te verkopen als ‘jurisprudentie’
Marketing, Master of -: onzin
NJBlog, redactie van het -: leren liever goed Engels
Onderzoeksgroep: tijdverspilling
Probleemstelling: volksverlakkerij
Ranking, kinderachtig gedoe
Rechtseconomen, meer in het bijzonder Hartlief en Faure: verwijlen graag in hun imaginaire door zelfgeschapen wereld van zero transaction costs.
Rechtsregime, het Nederlandse – : onrechtvaardig. Wie drie glazen jenever drinkt betaalt daarover meer belasting dan wie drie glazen rode wijn voor zijn rekening neemt.
Universiteit, moet gered worden van de voorgenomen fusie met ‘The Apeldoorn School for Marketing and Management’
Vrouw, jonge academisch gevormde -: kwalificeerde ooit een intelligente rechtsvergelijkende vraag van prof. Nieuwenhuis als ‘bijzaak’. Niet doen.

Vorige post:

Volgende post: