Boekreview: D-Day

door PWdH op 13/12/2009

in Recensies

Post image for Boekreview: D-Day

Een mooi boek voor gure kerstdagen is het dit jaar verschenen werk van Anthony Beevor over de invasie in Normandië. Gewonnen oorlogen worden positief herinnerd; niettemin leverde D-Day uiteraard ook een hoop ellende op. De opmerking ‘kijk links, kijk rechts, een van jullie is over een maand weg’ slaat in dit boek uiteraard niet op een doorgeschoten rendementscultus in het onderwijs, maar op de bloedige metersgewijze verovering van Sword, Gold en Juno Beach.

Beevor merkt hierover in een interview op dat er tot op de dag vandaag officieren in opleiding Normandië aandoen. Die bestuderen echter niet zozeer het succes van de geallieerden, als wel de ‘briljant campagne’ van de Duitsers, die zich tergend langzaam en ten koste van zeer veel slachtoffers terugtrokken.

Het boek van Beevor bevat ook nog enkele constitutioneelrechtelijk relevante passages. Interessant, maar weinig verrassend is natuurlijk de voortdurende strijd om de macht tussen de geallieerden en tussen de verschillende militaire en politieke commandanten. Zo liep Churchill vaak in de weg omdat hij altijd overal bij wilde zijn. Pas na een dringend beroep van de koning – die er eigenlijk zelf ook bij had willen zijn – gaf hij zijn plan op de landing vanaf een schip voor de Franse kust live te volgen.

Vermakelijk is ook de passage waarin wordt beschreven hoe voertuigen bij de landing vanaf de schepen werden neergelaten. De davits liepen vast, zodat een Amerikaans bataljon een half uur lang onder de rioolafvoer van het schip bleef hangen. Beevor (p. 80):

‘”Tijdens dit halfuur”, schreef majoor Dallas, “maakten de ingewanden van de opvarenden aan boord gebruik van de gelegenheid waar de Engelsen al sinds 1776 naar uitgekeken hadden”. Niemand in het schip kon hun luide boegeroep horen. “We vloekten, we schreeuwden en lachten, maar het bleef maar komen. Toen we aan land gingen, zaten we allemaal onder de stront.”

Het boek bevat veel van dit soort anekdotes. Hoewel zulke persoonlijke belevenissen het beter mogelijk maken je in te leven in de rol van de jonge soldaten, blijft het onvoorstelbaar hoe het moet zijn een strand te bestormen in de wetenschap dat je het waarschijnlijk niet zult overleven en bovendien zonder de aangename voorkennis van de lezer in zijn stoel: dat het zou lukken en D-Day de beslissende wending betekende in het verslaan van het Naziregime.

De Nederlands vertaling is voor mijn gevoel overigens niet steeds even zorgvuldig verzorgd.

Vorige post:

Volgende post: