Boekreview: How to Talk about Books You Haven’t Read

door SV op 27/11/2009

in Recensies

Er wordt wel gezegd dat Fransen ideeën prefereren boven feiten. Een literair zelfhulpboek met de oorspronkelijke titel “Comment parler des livres que l’on ná pas lus?” ondersteunt deze stelling. Echter, ook boven de knoflookgrens is kennisneming van het boekje de moeite waard.

De auteur, een Franse literatuurprofessor, stelt voorop dat een boek slechts de neerslag is van ideeën en gedachten. De weergegeven gedachte staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de wereld der ideeën – het bouwt voort op eerdere gedachten, zet zich af tegen andere gedachten en ligt aan de basis van latere gedachten. Omdat het de lezer gaat om de gedachte, is het iet nodig het boek te lezen – voldoende is ooit van het boek gehoord te hebben, of door het boek te bladeren. Zolang de plaats van het boek in de wereld der ideeën wordt gekend, is daadwerkelijke lezing ervan niet nodig. Dat de ideeën in een boek slecht goed worden gekend door ze te lezen is volgens de auteur überhaupt een fictie. De helft van het gelezene wordt immers vergeten, en de andere helft sterk beïnvloed door de achtergrond van de lezer en hetgeen de lezer later over het betreffende idee binnenkrijgt. Een boek wordt door twee personen vaak op twee verschillende manieren geïnterpreteerd en een boek dat wordt herlezen blijkt meestal anders te zijn dan herinnerd.

Dat boeken niet noodzakelijkerwijs gelezen hoeven te worden, is nog geen communis opinio. Het boekje bevat daarom naast meer filosofische beschouwingen ook tips over hoe een niet-lezer een discussie over het boek met bijvoorbeeld de schrijver ervan op elegante wijze kan doorstaan.

Logischerwijs is het boek het omgekeerde van een self fulfilling prophecy. Als iedereen zou stoppen met lezen, staat de wereld der ideeën binnen enkele generaties geheel los van de wereld der boeken. Voor het overige is het een interessant standpunt dat dat boeken universele ideeën bevatten die niet uit het boek zelf gekend hoeven worden, en individuele/subjectieve ideeën die – vanwege hun subjectieve karakter – niet geverifieerd kunnen worden.

NB: Om gehoon te voorkomen, verdient het aanbeveling het boekje weg te moffelen in uw indrukwekkende boekencollectie.

1 FTG 02/12/2009 om 11:22

Weer een boek dat ik dus niet hoef te lezen. Dat scheelt.

Vorige post:

Volgende post: