Immuniteit voor DNB?

door PWdH op 19/08/2010

in Haagse vierkante kilometer, Varia

Post image for Immuniteit voor DNB?

Er komen wetswijzigingen die de ‘governance en cultuur’ bij DNB gaan versterken. Bij het opstellen van een plan van aanpak blijkt DNB in elk geval alvast ‘proactief, doortastend en afrekenbaar’, zo stelt minister De Jager verheugd vast. Het plan van aanpak ‘Van analyse naar actie’ moet verzekeren dat de toezichthouder voortaan ook ‘doorbijt’. Zoals de commissie-Scheltema en ook de hoogleraren Du Perron en De Moor bepleitten naar aanleiding van de deconfitures van DSB en Icesave.

Voor de maximering van het aantal termijnen dat directieleden worden benoemd was vanwege Wellink al de nodige aandacht. Mij viel in de tabel die De Jager aan de Kamer stuurde nog op een project onder het kopje ‘Mensen’, dat ‘Vanaf nu’ heet en, enigszins verwarrend, al begonnen is. Dit project blijkt gericht op ‘bewustwording en verdere ontwikkeling van het gewenste toezichtgedrag door interne sessies, feedback en coaching’ voor alle toezichtmedewerkers en het management. Ook komt er peer review door Europese toezichthouders.

In het Journaal was maandag ook sprake van immuniteit voor DNB. Ik vind dat in het plan van aanpak niet terug. Wel stelt De Jager in de kamerbrief dat hij beperking van aansprakelijkheid van financiële toezichthouders wenselijk acht, omdat dit zou bijdragen aan meer ‘openlijk kritisch toezicht’. Hij zal ‘diverse opties’ bespreken met de minister van Justitie.

Voor beperking van aansprakelijkheid is wel wat te zeggen. De commissie-Scheltema meende dat de te weinig doorbijtende houding van DNB voor een deel kon worden verklaard uit angst voor claims (p. 241-242). Dit ging zover dat als argument tegen maatregelen werd aangevoerd dat daardoor fouten uit het verleden zouden worden blootgelegd.

Toch vraag ik me af of dit nu echt wenselijk en nodig is. De commissie-Scheltema lijkt er geen voorstander van. Het gaat tenslotte om een deel van de rechtsbescherming tegen de overheid, voorzover het zou gaan om claims van ondertoezichtgestelden. Daaraan lijkt misschien juist wel meer behoefte, wanneer na realisatie van het plan van aanpak de nieuw opgericht afdeling interventie je bank kan komen binnenwandelen om eens even flink door te bijten. Bovendien laat, zoals de commissie ook constateerde, de Hoge Raad de toezichthouder de nodige beleidsruimte (Vie d’Or). Zolang er dus goede argumenten zijn voor ingrijpen ‘behoeft men dan ook niet al te bevreesd te zijn voor aansprakelijkheid jegens de onder toezicht staande bank’.

Vorige post:

Volgende post: