Het boerkaverbodvoorstel kan ook worden ingetrokken

door GB op 03/05/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Het boerkaverbodvoorstel kan ook worden ingetrokken

Er zijn al veel mensen over minister Spies van Binnenlandse Zaken heen gevallen sinds haar pogingen om zich te ontdoen van de bruine kleur van dit kabinet. Daar is deze post verder niet voor nodig. Al lijkt mij de echte spagaat niet te zijn dat Spies eerst wel minister was in dit kabinet en nu geen voorstander meer van een herhaling ervan. Moeilijker lijkt mij de tegenspraak tussen enerzijds Wilders slappe knieën verwijten en anderzijds blij zijn dat-ie weg is. Als hij het Catshuis-akkoord wel ondertekend had, stond Spies nu weer uit te leggen hoe onmisbaar het is om elkaar in de ogen te kijken.

Een aspect lijkt onderbelicht te blijven: Spies gaf aan ‘er geen traan om te laten’ als de Kamer het voorstel controversieel verklaart. Maar dat is merkwaardig. Spies heeft zelf mogelijkheden om de daad bij het woord te voegen. Het betreft hier namelijk een wetsvoorstel dat afgelopen februari is ingediend. En wetsvoorstellen kunnen worden ingetrokken zo lang ze nog niet door de Eerste Kamer zijn aangenomen (artikel 86 Grondwet). Waarom doet ze dat dan niet?

Een verklaring ligt voor de hand: over de intrekking van een wetsvoorstel besluit, evenals over de indiening, eerst de ministerraad (artikel 4 RvO MR). En daar krijgt Spies wellicht onvoldoende handen op elkaar, al was het maar omdat minister Kamp – naar verluidt een van de machtigste mannen in de Trêveszaal – in het verleden een warm pleitbezorger was van het idee. Of meer in het algemeen is de VVD dat, inclusief de vaak op het libertijnse schild gehesen Jeanine Hennis-Plasschaert. En het CDA zelf vroeger ook.

Wat minister Spies nu doet, komt staatsrechtelijk gezien gevaarlijk dicht bij het doorbreken van de homogeniteit van de ministerraad, en een overtreding van de verplichting om ‘in geen geval’ tegen een besluit van de raad in te handelen (artikel 12 RvO MR). Politiek gezien levert het een nieuwe spagaat op. Als je niet meer wil samenwerken met clubs die voor een boerkaverbod pleiten, dan moet je ook – zonder tranen – de VVD zien te lozen.

1 Khalid 03/05/2012 om 11:58

de “Bruine” kleur van dit kabinet? Man man man. Bruine kleur linkt naar het Naziregime die miljoenen mensen hebben vermoord. Wat een niveau.

Maarja je moet wat als je inhoudelijk machteloos bent tegen de PVV.

2 Martin Holterman 03/05/2012 om 12:55

Wat voor kleur moet de PVV dan hebben? Ze claimen zelf blauw, in hun logo, maar gezien de linkse signatuur van hun economische beleidsvoorstellen lijkt me dat niet erg logisch. Het is geen Godwin om te zeggen dat de PVV nationalistisch en socialistisch is.

3 MD 03/05/2012 om 17:32

@ GB: Goed punt. Maar wat denk je van de eventuele redenering dat het (bijna) verkiezingstijd is en bewindspersonen in verkiezingstijd doorgaans meer ruimte gegeven wordt om, ehm, flexibel om te gaan met de homogeniteitsregel? De gedachte zou dan zijn dat het belang van het kunnen uitdragen van de standpunten van de eigen partij in verkiezingstijd zo zwaar weegt dat de homogeniteit van het kabinet daar tot op zekere hoogte voor moet wijken. Wat me hierbij nu trouwens zelf te binnen schiet is de vraag of dat ook geldt voor partijleiderverkiezingstijd….

4 Yoeri Roosendaal 03/05/2012 om 21:24

Leest Martijn van Dam dit weblog ook?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-166386.pdf

5 GB 04/05/2012 om 10:41

Het antwoord Spies kwam gisteren in Nieuwsuur: het kabinet past terughoudendheid en daarom kan het plan niet worden ingetrokken. Gaat dit kabinet tot 12 september dan niets meer intrekken?? #spin

6 MD 04/05/2012 om 11:16

Dat lijkt me een vreemde interpretatie van demissionaire staat: het kabinet mag ook niet meer plannen tot betekenisvolle veranderingen veranderen? Zou Spies dan ook menen dat waar de ministerraad al besloten heeft een wetsvoorstel in te dienen en dat nog niet gebeurd is (stel dat) de regering verplicht is dat in te dienen?

7 Super De Boer 04/05/2012 om 13:45

Jaja, het kabinet past terughoudendheid en daarom kan het boerkaverbod niet worden ingetrokken.

Me reet.

Als je als demissionaire rookie een reeds overeengekomen cao (over 2011 nota bene) ter discussie kan stellen, lijkt me het intrekken van een overbodige symboolwet geen enkel probleem.

Rechtse mensen zouden gewoon VVD moeten stemmen, daarvan weet je tenminste wat je er aan hebt. Het CDA is, evenals de PvdA overigens, failliet.

8 Super De Boer 04/05/2012 om 13:59

Gelieve uiteraard voor ‘boerkaverbod’ en ‘symboolwet’ te lezen: wetsvoorstel.

9 Super De Boer 04/05/2012 om 14:01

En desgewenst voor ‘Me reet’: ze draait en ze is niet eerlijk.

10 a.zecha 18/05/2012 om 16:26

Naar mijn mening is Spies uit hoofde van haar professie een draaikont en idem dito oneerlijk en onbetrouwbaar. Kort gezegd: “zij is een politicus zoals Bleker en er zeer velen zijn”.
Juist deze eigenschappen kunnen hen ver in hun metier brengen. Vergeet niet dat Nixon met dergelijke genetische bagage het in de politiek heel ver schopte.
M.i. moet het wel op zulk een wijze gebeuren dat er – bij wijze van spreken – op zulk kont- gedraai een BTW- tax kan worden geheven. I.e. er moet sprake zijn van een toegevoegde waarde en dat ontbreekt veelal.
a.zecha

11 MN 22/05/2012 om 18:29

En mevrouw Spies neemt het boerkaverbod weer voor haar rekening.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: