Bond tegen gedwongen vertrek

door GB op 12/06/2009

in Decentralisatie

De hoeders van het decentralisatierecht leiden als zodanig doorgaans een een kabbelend bestaan in de regionale pers. Corruptieschandaal in Delft? ‘De gemeente Delft heeft in deze zaak buitengewoon merkwaardig gehandeld. En dan druk ik me nog zacht uit,’ aldus de prof. Elzinga in AD Delft . Crisis in Deventer? ‘Tamelijk uitzonderlijk,’ aldus prof. Engels in De Stentor. Wethouder in Vlagtwedde wil dissident raadslid lozen? ‘Geen schijn van kans,’ aldus prof. Elzinga in Dagblad voor het Noorden. Een raadslid van Algemeen Burger Belang Middelharnis (voor een open en eerlijk bestuur) in de problemen? ‘Geen strijd met artikel 15 Gemeentewet,’ aldus prof. Dölle in een adviesje op de site. En zo voort.

Maar nu wordt er toch uit een ander vaatje getapt. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dreigt onder de vlag van weet ik wat voor politieke en staatsrechtelijke zuiverheid een smerig spelletje te spelen. Ontslag dat een gedeputeerde zelf indient, gaat na een maand in. Een ontslag dat evenwel samenhangt met vertrouwensverlies gaat meteen in. Door de vlucht naar voren te kiezen voorkomen onze verantwoordelijkheid nemende bestuurders misschien een expliciet vertrouwensverlies en zit er misschien zelfs wel een doorstart in. Dat vraagt om een andere aanpak, waarvoor moet worden opgeschaald. ‘Een bruuskering van de samenleving,’ aldus prof. Elzinga in Dagblad voor het Noorden. En: ’Aftreden provinciebestuur is truc,’ aldus de zelfde hoogleraar in Trouw.

Overigens heeft Elzinga wel een punt. De per 15 april ingegane wijzigingswet (w.o. 30902) laat hierover geen twijfel bestaan. Uit de Memorie van Toelichting: ‘Om twijfel uit te sluiten wordt de situatie van vertrouwensverlies in artikel 43 van de Gemeentewet en artikel 42 van de Provinciewet, waarin sprake is van ontslag van de wethouder respectievelijk de gedeputeerde in situaties zonder politieke aanleiding, expliciet uitgezonderd [van de regel dat het ontslag na 1 maand ingaat].’ Het valt dus te hopen dat Provinciale Staten in Noord-Holland aanstaande maandag wel degelijk de vertrouwensvraag aan de orde stellen en beantwoorden.

Ondertussen heb ik een tip. Het wetsvoorstel was naar aanleiding van ‘vragen uit gemeenten’. Een daarvan was de situatie in Edam/Volendam waar ene Jaap Bond zich niet zomaar liet wegwerken. En wie spartelt hier het langste tegen? Gedeputeerde Jaap Bond. Misschien moeten ze in Groningen een mannetje vrijmaken om figuren met die naam in de gaten te houden.

Vorige post:

Volgende post: