Briefwisseling kroonprins

door GB op 30/08/2011

in Haagse vierkante kilometer

Minister-President Rutte heeft de Tweede Kamer bericht dat de vakantievilla van Willem-Alexander af is, maar dat het nog niet zo makkelijk is om dat ding te verkopen. Daarom is een constructie bedacht waarbij Willems aandelen in het project worden geparkeerd in een rechtspersoon in Mozambique. De “Stichting Administratiekantoor Machangulo”, het vehikel waarmee Balkenende van het politieke gedoe af wilde zijn, wordt ontbonden. Destijds was er een hoop te doen over de statuten van die stichting. Houdt de prins zeggenschap? Wie zitten er in het bestuur? Nu deelt de minister-president mee dat de boel is overgeheveld naar ‘een rechtspersoon’. Over statuten en zeggenschap verder niets meer. Wel meldt Rutte het doel van de constructie:

Die rechtspersoon is opgericht omdat de rechten met betrekking tot het huis uitsluitend kunnen worden verworven door een privépersoon met de Mozambikaanse nationaliteit of een Mozambikaanse rechtspersoon.

Op zich is mij dit niet onmiddellijk duidelijk. De Prins wil van zijn huisje af, maar kan het kennelijk alleen aan een Mozambikaan of een Mozambikaanse rechtspersoon verkopen. Omdat de Prins verplicht is aan een Mozambikaan te verkopen, verpakt hij zijn rechten op het huis nu in een Mozambikaanse rechtsvorm. Wat zou het beletsel dan zijn, dat je hiermee opruimt? Is verkoop door iets Mozambikaans makkelijker?

Staatsrechtelijk opmerkelijk is echter de laatste opmerking van de minister-president:

De Prins van Oranje heeft mij, ook conform de statuten van de Stichting Administratiekantoor Machangulo, vooraf hiervan op de hoogte gesteld. Ik ondersteun uiteraard volledig het streven beletselen voor de verkoop weg te nemen.

Dit herhaalt niet alleen de vraag naar hoe de regels van de nieuwe rechtsvorm er dan uitzien, maar het is ook een opmerkelijke openheid van Rutte. De Prins meldt iets aan de minister-president, de minister president is het ermee eens en bericht beide elementen aan de Tweede Kamer.

Nog niet zo lang geleden, toen journalisten probeerden briefwisseling tussen de kroonprins en Kok te Wobben, betoogde de minister bij de Raad van State iets anders:

De Minister heeft geweigerd de brieven aan de president over te leggen. Het gaat om binnen de Kroon gewisselde informatie die naar haar aard volstrekt vertrouwelijk is. Dit betekent dat deze informatie niet buiten de kring van de Kroon kan worden gebracht. Iedere verstrekking van informatie omtrent de eenheid van de Kroon vormt een schending van die eenheid, aldus de Minister.

Met andere woorden: we laten nooit weten of de kroonprins en het kabinet op een lijn zitten, omdat we dan niet meer verborgen kunnen wanneer dat niet het geval is. Want als er normaal wel meegedeeld wordt dat de minister en de kroonprins volledig eensgezind zijn, dan is het natuurlijk prijsschieten wanneer er opeens ‘geen mededelingen’ worden gedaan. Dit betoog heeft Rutte in dit geval dus niet overtuigd.

De koers die Rutte vaart wordt daarmee niet echt helder. Enerzijds betoogt hij tegenwoordig dat er door Kamerleden niet meer van die privacygevoelige vragen mogen worden gesteld. Anderzijds gooit hij de deuren die, ook volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de eenheid van de kroon moesten beschermen ruimer open dan zijn voorgangers deden.

1 PWdH 30/08/2011 om 16:43

Het onderbrengen van rechten op het huis in een Mozambikaanse rechtspersoon – kennelijk was het onderbrengen in de Nederlandse stichting destijds al niet geoorloofd onder Mozambikaanse wetgeving/de statuten van Machangulo SA en wordt dat nu hersteld?

2 PB 31/08/2011 om 13:03

Goed opgemerkt GB. Het zijn dit soort onzinnige fratsen die tot staatsrechtelijke nieuwigheden leiden.

Vorige post:

Volgende post: