Britse coalitiesamenwerking

door GB op 14/05/2010

in Buitenland

Een van de opvallendste onderdelen in het Britse coalitieakkoord is wel de verschansing van de coalitiesamenwerking. Onder het kopje political reform:

The parties agree to the establishment of five year fixed-term parliaments. A Conservative-Liberal Democrat coalition government will put a binding motion before the House of Commons in the first days following this agreement stating that the next general election will be held on the first Thursday of May 2015. Following this motion, legislation will be brought forward to make provision for fixed term parliaments of five years. This legislation will also provide for dissolution if 55% or more of the House votes in favour.

Naar verluidt waren het de LibDems die op een in wetgeving vastgelegde nieuwe verkiezingsdatum hebben aangedrongen. Cameron doet daarmee namelijk afstand van de mogelijkheid dat hij als PM op een gunstig moment nieuwe verkiezingen uitschrijft om Clegg uit het bootje te kunnen duwen. Bij de tweede regel zie ik echter vooral voordelen voor de Conservatieven. Met hun meerderheid van 47% zullen er dus altijd tenminste 16 tories moeten meestemmen voor dissolution. Met andere woorden: als de Conservatieven het niet meer alleen kunnen, dan ook niet meer zonder hun steun.

Over deze passage is uiteraard discussie ontstaan. Want wat betekent dit precies voor de vertrouwensregel? Het coalitieakkoord spreekt alleen over de ontbinding van de Commons en niet over de vertrouwensregel. Dat betekent dat het mogelijk is dat 51% van MP´s de regering ten val brengt, maar dat 47% (alle Tories bijvoorbeeld) nieuwe verkiezingen tegenhouden. Dat zou dan betekenen dat er een nieuwe coalitie gevormd zou moeten worden, om de tijd tot mei 2015 uit te zitten. ´Undemocratic and unworkable´, aldus Jack Straw.

Anderen, schuiven wantrouwen jegens de regering en ontbinding van de Commons in elkaar en spreken van een verhoging van de ´no confidence vote treshold.´ Sommigen wijzen er zelfs op dat het begrip ´meerderheid´ in dit verband ook niet echt helder gedefinieerd is. Toch lijkt het me lastig om daar zo maar mee te gaan schuiven. Want zelfs al zou je aannemen dat 51% wantrouwen niet meer relevant is, hoe ga je verder met een 51% die al je relevante wetgeving en de begroting blokkeert? De club ´no to 55%´ (ook heel hip op facebook) is in ieder geval een actie begonnen: ´When a majority of MPs lose confidence in the government we should hold an election, not a reshuffle.´

Beste Nick Clegg, als je meeleest: pas op. De LibDems bij ons zijn in 1967 juist opgericht uit frustratie over het feit dat er verschillende regeringen op basis van dezelfde verkiezingsuitslag werden gevormd. Aan de andere kant: ze werden toen ook voorstander van het door jou zo verfoeide districtenstelsel…

Vorige post:

Volgende post: