BUMA: Een veilig land dat we willen doorgeven

door Ingezonden op 11/05/2017

in Varia

Post image for BUMA: Een veilig land dat we willen doorgeven

Het Bijbels Universitair Maatschappelijk Appèl (BUMA) juicht het wetsvoorstel dat de regering extra bevoegdheden geeft om terrorisme te bestrijden van harte toe. De afgelopen jaren zijn verschillende landen om ons heen slachtoffer geworden van gruwelijke aanslagen. De kans dat ook Nederland een keer door terroristisch geweld wordt geraakt is aanzienlijk. Hierop dienen we voorbereid te zijn. Indien een terroristische aanslag of dreiging zich voordoet dienen we adequaat en snel op te treden om onze veiligheid te garanderen. Het aanhangige wetsvoorstel maakt dit mogelijk. Terwijl veel oppositiepartijen van mening zijn dat het voorstel een bedreiging vormt voor de rechtsstaat, is de BUMA-fractie ervan overtuigd dat het de rechtsstaat juist ten goede komt. Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat precies die maatregelen worden genomen die een specifieke terroristische situatie vereist en is bovendien met waarborgen omkleed.

Op dit moment kan de regering ter handhaving van de veiligheid van ons land een uitzonderingstoestand afkondigen. Dan kunnen noodmaatregelen genomen worden, zoals het preventief vastzetten van verdachten of het voorkomen van demonstraties. Deze maatregelen zijn niet specifiek geschreven om in te grijpen bij terrorisme, maar daardoor niet minder bruikbaar. Volgens het BUMA komt het de veiligheid van ons land ten goede om deze noodmaatregelen uit te putten voordat de speciale bevoegdheden die de regering met het wetsvoorstel wil creëren worden ingezet. Op het moment dat een terroristische aanslag wordt gepleegd moeten we immers zo snel mogelijk ingrijpen. De bestaande noodmaatregelen zijn al uitgewerkt en kunnen daarom direct worden ingezet. Zo besparen we cruciale tijd en kunnen we mensen zo snel mogelijk beschermen tegen nietsontziende terroristen.

De vorm van hedendaags terrorisme verandert snel. Zo zijn we gespitst op aanslagen met gebruik van explosieven en vuurwapens, maar zien we dat steeds vaker huis-tuin-en-keukenmiddelen zoals messen en auto’s als moordwapen worden gebruikt. Hoe terrorisme zich verder gaat ontwikkelen, weten we niet en door onvoorziene omstandigheden kan het bestaande staatsnoodrecht tekortschieten. Het is dan belangrijk dat we flexibel kunnen optreden. Het aanhangige wetsvoorstel maakt daarom mogelijk dat de regering noodzakelijke aanvullende maatregelen kan nemen indien de bestaande noodmaatregelen onvoldoende slagkracht geven, zoals het door de BUMA-fractie met de coalitiefracties ingediende amendement expliciteert. Parlementaire controle en advisering door de Raad van State zijn hierbij gewaarborgd. Bovendien hoeft de regering geen beroep meer te doen op het ongeschreven staatsnoodrecht, waar zij nu nog naar moet uitwijken voor aanvullende maatregelen en wat veel minder waarborgen biedt. Rechtsstaat en democratie zijn dus gediend bij het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel van de regering biedt aldus een goede aanvulling op het staatsnoodrecht door snelheid en flexibiliteit te combineren met waarborgen, teneinde de democratische rechtsstaat te beschermen. Het stelt de regering in staat om adequaat in te grijpen zodat we een sterk weerwoord bieden tegen terrorisme en een veilig land behouden. Een veilig land dat we door willen geven.

BUMA-fractie
Universiteit van Amsterdam

Dit is de laatste opiniebijdrage in het kader van het Studentenparlement 2016/2017. Studentenfracties (die een politieke kleur toegewezen hebben gekregen) behandelen een fictief wetsvoorstel, dit keer tot verruiming van de bevoegdheden om bij terrorismebestrijding grondrechten te beperken. Op 19 mei 2017 debatteren de studenten over dit voorstel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Vorige post:

Volgende post: