Burgers aller Lidstaten, Verenigt U!

door SV op 22/01/2010

in Buitenland

Het Verdrag van Lissabon zal op relatief onbekende wijze het democratisch deficiet van de Europese Unie verminderen. Het herziene, hernummerde maar nog herkenbare Verdrag betreffende de Europese Unie opent de mogelijkheid dat één miljoen burgers uit “een significant aantal Lidstaten” de Europese Commissie verzoeken een voorstel in te dienen over een “aangelegenheid” waarvoor naar hun mening “een rechtshandeling van de Europese Unie” nodig is. The Economist bericht dat het voorstel uiteindelijk maar is geaccepteerd als de minst vergaande vorm van directe participatie .

De Europese Commissie heeft inmiddels alle geïnteresseerde partijen gevraagd zich uit te laten over de implementatie. Belangrijke vragen zijn o.a. welk aantal Lidstaten moet gelden als “een significant aantal Lidstaten”, of een minimum-aantal handtekeningen per Lidstaat moet worden bepaald en aan welke vereisten die handtekeningen moeten voldoen. Het moge duidelijk zijn dat aanzienlijk minder burgerinitiatieven kunnen worden verwacht als genotariseerde handtekeningen zijn vereist dan wanneer een online krabbel voldoende is. In het laatste geval kan GeenStijl – een fractie populairder dan dit blog – in één dag met 120.000 bezoekers het Nederlands quorom vullen.
Alle pogingen burgers te betrekken bij de politiek zijn toe te juichen, maar sommige zijn meer toe te juichen dan andere. Het burgerinitiatief krijgt mijn handen niet op elkaar. Hoewel burgers zich graag betrokken voelen, voelen zij het tegenovergestelde als de stem des volks telkenmale zal worden genegeerd. Dat risico is aanzienlijk. In Brussel werden Nederlandse en Franse “neens” en “nons” meer als hinderlijk dan als informatief gezien. Als veel loze burgerinitiatieven worden gestart, zal de Commissie (nog) minder aandacht aan initiatieven gaan schenken. Burgerinitiatieven die ondanks alles leiden tot Commissievoorstellen kunnen nog door het Europees parlement en lidstaten worden getorpedeerd. Meer formeel is het bezwaar tegen het artikel zelf. Een fraai voorbeeld van wetgevingskunst is het immers niet om wel een symbolisch aantal handtekeningen in het Verdrag op te nemen maar open te laten aan welke vereisten die handtekeningen moeten voldoen.
Een tweede doel van het burgerinitiatief is mogelijk om de aandacht voor Europa aan te wakkeren. Europa leeft, maar voor veel burgers ergens in de schaduw. Een eenmaal in gang gezet burgerinitiatief zal aandacht vestigen op de besluitvorming en besluitvormingsprocessen en daarmee op de relevantie en het democratisch gehalte van de Europese Unie. Ook dit doel zal niet snel worden bereikt als een stortvloed aan burgerinitiatieven ontstaat.
EP en de Commissie zullen geen stortvloed willen; een burgerinitiatief zal ongetwijfeld niet gemakkelijk worden gemaakt. Verwacht echter binnen enkele jaren in winkelcentra een verzoek om uw handtekening tegen genetische manipulatie of vóór strengere asielnormen. De Europese Unie heeft Allah zij geprezen geen zeggenschap over minaretten.

Vorige post:

Volgende post: